· 

Kritische vragen over uitrol 5G, slimme lantarenpalen en toename stralingsrisico's

Wij maken ons zorgen over de uitrol van 5G in de gemeente. Er heeft geen fundamenteel debat plaatsgevonden en het College volgt blindelings wat van hogerhand wordt opgedragen. Tegelijkertijd merken wij dat sommige inwoners last hebben van de toename van straling in hun leefomgeving. Zij vinden op dit moment geen enkel gehoor bij de overheid. Omdat ons ter ore is gekomen dat zelfs ambtenaren niet op de hoogte zijn van wat zich op dit vlak afspeelt zouden wij het een goede zaak vinden deze problematiek integraal met behulp van deskundigen in kaart te brengen. Toch zouden wij het op prijs stellen op enig moment een integrale commissie ruimte aan deze problematiek te wijden. Wij staan in contact met deskundigen, maar zij hebben per spreker ongeveer twintig minuten nodig. Dus als wij die tijd niet kunnen inruimen dan is het voor hen niet te doen. Onze fractie vindt dat een begrijpelijk standpunt. Je krijgt deze complexe problematiek niet over het voetlicht in pakweg vijf minuten. Tevens hebben wij geconstateerd dat er inwoners zijn die zich zorgen maken over de uitrol van 5G apparatuur in de hoogspanningsmasten langs de A15. Inwoners zijn hierover niet van tevoren ingelicht en sommige onder hen maken zich hierover (grote) zorgen. Tot nu toe lijkt het College alles een beetje te bagatelliseren. Onze fractie is hiermee serieus actief getuige onderstaande links.

Printbare versie brief
OP-brf mbt lantaarnpalen-5G.pdf
Adobe Acrobat document 174.1 KB