· 

Vragen over antenne op dak pand Westeind

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

 

Vandaag kregen wij een melding binnen ten aanzien van de plaatsing van een antenne op het dak van een pand aan het Westeind. Een inwoner heeft enorme last van de straling van deze nieuwe antenne, zo werd ons vandaag medegedeeld.

 

  1. Vindt de plaatsing van deze antenne plaats in het kader van de uitrol van het 5G-netwerk?
  2. Welke maatregelen zijn genomen om stralingsoverlast bij inwoners te voorkomen?
  3. Wat doet de gemeente als inwoners last hebben van de straling van deze antenne?
  4. Waar kunnen deze inwoners terecht als zij klachten hebben?

 

Dit zijn politieke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde. We voegen een aantal foto’s van de situatie ter plekke voor u bij. Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

Ruud Lammers.