· 

Chemours plaatst voorlopig geen extra Thermal Converter

De extra thermal converter om giftig Perfluorisobuteen af te vangen komt er voorlopig niet als het aan Chemours ligt. Dit blijkt uit nader onderzoek door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht naar de Ontwerpbeschikking OLO5726487 van Chemours Netherlands.

 

Omgevingsdienst DCMR heeft een paar jaar geleden namens de provincie een ingenieursbureau gevraagd een studie te doen naar de technische en economische haalbaarheid van het verminderen van de uitstoot van organische fluorverbindingen door Chemours. Volgens de studie kon het bedrijf met geavanceerde technieken de uitstoot van verschillende organische fluorverbindingen waaronder Perfluorisobuteen naar lucht en water met ingang van 2024 kosteneffectief met gemiddeld 99% terugdringen.

 

De provincie Zuid-Holland paste de vergunning van Chemours opnieuw aan, omdat er meer geschikte technieken zijn om de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen bij het chemiebedrijf verder terug te dringen. Om de uitstoot sneller te kunnen verlagen wilde de provincie niet afhankelijk zijn van lopende aanvraag voor een revisievergunning van Chemours zelf.

 

Als de vergunning wordt aangepast nemen de emissies naar de lucht van de GenX-stoffen FRD-903 en E1 dit jaar met 99% af ten opzichte van de jaarvrachten die nu vergund zijn. Voor diverse andere organische fluorverbindingen zoals Perfluorisobuteen wordt de vergunde emissie per 2024 gemiddeld met circa 99% verlaagd. GenX-stoffen worden gebruikt voor de productie van Teflon™, bekend van de antiaanbaklaag in pannen en andere coatings.

 

Eerder was er sprake van meldingen over ontsnapping van Perfluorisobuteen op 2 april, 29 juni, 7 juli, 17 juli, 8 augustus en 3 november 2017, alsmede op 7 en 26 januari 2018. Los van deze ontsnappingsmeldingen is in de vergunning van het bedrijf nog steeds een kleine emissie van Perfluorisobuteen vergund. Deze emissie kan onder andere vrijkomen als de thermal converter (afvalgasverbrander) van het bedrijf uitvalt. En dat is een paar maal gebeurd. In de vergunning van het bedrijf was voorgeschreven dat de thermal converter een verwerkingsrendement van minimaal 95% heeft. Mocht deze uitvallen, dan is het bedrijf verplicht de productie stil te leggen.

 

Op 22 juli 2019 vond echter wéér een incident met het uiterst giftige Perfluorisobuteen plaats. Dit was in de week dat alle records in heel het land sneuvelden qua temperatuur. Dit kwam doordat er geen of nauwelijks wind aanwezig was. Laat dit nu net het scenario zijn waar wetenschappers bang voor zijn.

 

Professor Jacob de Boer van de VU in Amsterdam: “Het is zo dat er nog steeds een vergunning is voor de uitstoot van Perfluorisobuteen en de overheid gaat er daarbij vanuit dat de hoeveelheden die vrijkomen, zodanig zijn dat de stof uit elkaar valt voordat het neerdaalt in de omgeving van de fabriek. Het onverwachte vrijkomen van Perfluorisobuteen in de beschreven gevallen duidt erop dat de fabrieksprocessen niet altijd volgens model verlopen. Daar zit precies het gevaar. Als het proces afwijkt en er komt teveel Perfluorisobuteen vrij en het is toevallig windstil weer dan bestaat er een reëel gevaar dat inwoners worden blootgesteld. Ik vind dit onacceptabel. Perfluorisobuteen is een extreem toxische stof, staat op de lijst van strijdgassen en komt qua giftigheid in de buurt van zenuwgassen”.

 

Om dit probleem effectief aan te pakken zou een extra thermal converter geïnstalleerd kunnen worden, dan is de afvang 99,75%. Dat helpt een stuk zonder dat het bedrijf hoeft te stoppen. "Als Chemours voorlopig geen extra Thermal Converter plaatst, lijkt niet alleen de belofte van schoner produceren verder weg dan ooit, maar ook de kans dat Perfluorisobuteen (onverhoopt) toch nog eens vrijkomt een reëel gevaar", aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

Vraag van Onafhankelijk Papendrecht
2021-06-12 OP -vraag ex artikel 40 TC Ch
Adobe Acrobat document 479.0 KB
Ontwerpbeschikking
A28. 20210527 DCMR Mileudienst Rijnmond,
Adobe Acrobat document 5.4 MB
Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen
ZZS-totale-lijst.txt
Tekstdocument 1.3 MB