· 

Scherp dalende trends: raadsvergaderingen kunnen weer openbaar

Het moment is gekomen dat we in Papendrecht over moeten stappen op openbaar vergaderen. Openbaar vergaderen zou in moeten gaan met ingang van 1 juni 2021. Vanaf de start van de coronavirus crisis in maart 2020 zijn we digitaal gaan vergaderen. We hebben zoveel mogelijk getracht de commissies openbaar te laten plaatsvinden, overwegend vonden de gemeenteraadsvergaderingen digitaal plaats. Daar zijn we bij de zogenaamde tweede golf vanaf gestapt en ook bij de commissies digitaal gaan vergaderen.

 

Het directe negatieve effect op de plaatselijke democratie is dat deze naar ‘achter het schermpje’ verhuisde; het werd minder controleerbaar, minder open en transparant. In de directe fysieke aanwezigheid van elkaar, waarbij ook non-verbale communicatie mogelijk is, functioneert de plaatselijke democratie beter dan van ‘achter het schermpje’. Het valt op dat het College de neiging ontwikkelt de raad te laat en onvolledig te informeren. Dat heeft te maken met onze ‘van achter het schermpje’- democratie die om die reden niet goed functioneert. Vragen worden ontweken of afgedaan, en dat gaat makkelijker ‘van achter het schermpje’ dan in de arena van de plaatselijke democratie, waarbij zichtbaar is wie wat op welk moment wel of niet zegt.

 

De informatievoorziening aan de raad is op dit moment beroerd. Kijk naar de recente ‘deal’ met Woonkracht10/Philadelphia en nu weer met het voorstel een torenflat te bouwen naast het gemeentehuis. Er zijn volgens het college wel 3 bewoners geraadpleegd die het wel met de plannen van het college eens waren. Maar nu zien we opeens in betrekkelijk korte tijd dat ruim 40 bewoners ter plekke het tegenovergestelde zeggen. In de democratie ‘van achter het schermpje’ kan hier gemakkelijk bagatelliserend overheen gesprongen worden; immers, met één druk op de knop druk je zo’n vervelende inspreker weg. Als deze tegenover je staat, is dat minder ‘easy’. De raadszaal is perfect geëquipeerd voor fysieke vergaderingen.

Afbeelding: raadszaal Papendrecht
Afbeelding: raadszaal Papendrecht

Wij hebben ruim een maand geleden binnen de fractie gesproken over het digitaal vergaderen: wij zijn er geen voorstander van. Omdat de plaatselijke democratie nu eenmaal niet optimaal kan functioneren van achter het beeldscherm. Als er dan toch digitaal zal worden vergaderd, dan pleiten wij voor een hybride variant: dat zou bij de commissievergaderingen al moeten kunnen. Bij de raadsvergaderingen zouden wij ook weer snel over willen gaan naar fysiek vergaderen. Terug naar de normale verhoudingen wat ons betreft.

Brief fysiek vergaderen
OP -brief fysiek vergaderen Gemeenteraad
Adobe Acrobat document 175.7 KB
Bron: website Maurice de Hond
Bron: website Maurice de Hond

Scherp dalende trends

Door de wijze waarop in Nederland de cijfers rondom Covid-19 worden verzameld en gepresenteerd, is er geen echt goed beeld te geven van hoe de ontwikkelingen verlopen. Dat betreft zowel de verspreiding van de besmetting van Covid-19 onder de bevolking als de cijfers rondom de ziekenhuizen.