· 

Drechtsteden hebben baat bij betere regionale samenwerking (laatste deel)

Nadat in 2018 nog de gemeente Hardinxveld-Giessendam bij de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden aansloot, kwam onder leiding van Dordrecht een beweging op gang, gesteund door de overige aangesloten gemeenten, om niet door te ontwikkelen in de richting van een stad (aan het water), maar om meer ruimte te bieden aan kleinschaligheid, eigenheid en de menselijke maat. We zijn nu, na jaren, aangeland in de afhechting van dit politiek-bestuurlijke proces. Nu is het zaak binnen de eigen gemeente de zaken op orde te krijgen en in de nieuwe Drechtsteden samenwerking positief en constructief te werk te gaan. Veel zal daarbij af blijven hangen van de colleges van b&w, aangezien de gemeenschappelijke regelingen college regelingen zijn. Ook de persoonlijke kwaliteiten van de bestuurders zullen blijken van doorslaggevend belang te zijn. De juiste spirit en inzet is dan nodig om iets voor de gemeente te bereiken, met name als het om meervoudig lokale samenwerking tussen gemeenten gaat.

Hiernaast (rechts) leest u de brief van Dordrecht aan de Colleges van de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Naar een positieve start van nieuwe samenwerking
Reactie Dordrecht gemeentebrieven uitgan
Adobe Acrobat document 160.8 KB

We zijn dit jaar met de "Nieuwe samenwerking in de Drechtsteden" als uitwerking van de wens om tot een betere regionale samenwerking te komen met elan van start gegaan. Hieronder kunt u alvast de bestuurlijke brief, de routekaart en de uitgangspuntennotitie lezen.

Bestuurlijke brief
Bestuurlijke brief & routekaart colleges
Adobe Acrobat document 317.6 KB
Begeleidende brief bij uitgangspuntennotitie
Uitgangspuntennotitie samenwerking Drech
Adobe Acrobat document 599.3 KB
Bestuurlijke routekaart
Bestuurlijke routekaart transitie GRD.pd
Adobe Acrobat document 55.7 KB
Uitgangspuntennotitie samenwerking
Uitgangspuntennotitie nieuwe samenwerkin
Adobe Acrobat document 96.1 KB

Verstandig versterken
drechtsteden-versterkenhoofdrapport.pdf
Adobe Acrobat document 3.6 MB
Quickscan samenwerking
BMC Quickscan samenwerking Papendrecht.p
Adobe Acrobat document 2.3 MB