· 

Burgerparticipatie leidt tot investeringskrediet voor IKC de Wielen

In het voorjaar van 2017 kwam het bestuur van OPOPS (het overkoepelend bestuur van de openbare basisscholen in Papendrecht en Sliedrecht) met het voorgenomen besluit de school te sluiten. De ouders hebben het er toen niet bij laten zitten. Het team was net als de ouders tegen de sluiting van deze locatie. Gezamenlijk kwamen zij in actie met uiteindelijk een positief resultaat: Locatie de Wielen bleef open.

 

We zijn nu enkele jaren verder en zie hier het resultaat van alle inspanningen van destijds. De school krijgt een flinke opknapbeurt en kan daarna weer jaren verder. De school werd behouden voor de buurt, die zich destijds ook positief uitsprak. De gemeenteraad van Papendrecht stelde op 15 april 2021 middelen ter beschikking ten behoeve van de renovatie van IKC De Wielen. Er is een investeringskrediet van € 767.000 beschikbaar gesteld.

 

Succesvolle burgerparticipatie

Zonder de inzet van ouders, team en buurt zou dit niet gebeurd zijn. Dit is een prachtig voorbeeld dat burgerparticipatie wel degelijk tot tastbare successen kan leiden. Door de inzet van velen werd de school voor de buurt behouden en werd ook daarmee de levendigheid van de buurt gewaarborgd. En het openbaar onderwijs voor de kleinsten bleef dichtbij georganiseerd.

20210415 RB Beschikbaarstellen middelen
Adobe Acrobat document 53.6 KB