Locatie de Wielen blijft open

Algemeen Dagblad 27 januari 2018
Algemeen Dagblad 27 januari 2018
brief aan ouders
180125 brief aan ouders Wielen.pdf
Adobe Acrobat document 170.6 KB

25 januari 2018

 

Beste ouders/verzorgers van kinderen op De Wielen,

 

Afgelopen jaar is er veel onzekerheid geweest over het voortbestaan van locatie De Wielen. Inmiddels is voor ons duidelijk geworden dat De Wielen gewoon open kan en zal blijven als volwaardige schoollocatie. Dit fijne nieuws willen we graag met u delen.

 

Dat betekent onder andere dat we het gebouw gaan renoveren. 

 

Over mogelijkheden hoe we De Wielen als onderwijslocatie toekomstbestendig kunnen maken, zoals de invulling van de directie, zijn we in gesprek met de interim-directeur en de MR. Wij verwachten dat zij de uitkomsten daarvan op korte termijn aan u voor zullen leggen.

 

Mede namens het bestuur van OPOPS,

 

Marlou Beke.


OP brief ontslag Lavooi
OP -brf inzake ontslag Lavooi.pdf
Adobe Acrobat document 823.2 KB
Antwoord College
F-3 College d.d. 24-10-2017 beantwoordin
Adobe Acrobat document 853.6 KB

Op onze vragen (links) heeft het College van B en W als volgt geantwoord.


Wat is er aan de hand?

 

Het bestuur van OPOPS (het overkoepelend bestuur van de openbare basisscholen in Papendrecht en Sliedrecht) heeft op onzorgvuldige wijze en met een volslagen gebrek aan respect voor regels en procedures een voorgenomen besluit - via de kinderen - aan de ouders naar buiten gebracht.

 

De ouders hebben het er niet bij laten zitten. En terecht, want aan hen is niks gevraagd. De MR is met de zaak bezig en laat zich door een professioneel bureau adviseren. De adjunct-directeur zit inmiddels ziek thuis. De manager van OPOPS heeft ernstige fouten gemaakt, voornamelijk ook bij de communicatie. Vastgesteld is tijdens verschillende informatieavonden dat zowel het bestuur als het management beroerd communiceren.

 

Het voorgenomen besluit zou behelzen de sluiting van de Locatie de Wielen van OBS 't Kofschip. De school waar het om draait loopt overigens goed. Het team is net als de ouders tegen de sluiting van deze locatie. Er is geen reden deze locatie te sluiten.

 

De voorzitter van het OPOPS-bestuur had niet de moed tijdens zijn op een informatieavond aangekondigde 'nieuwe aanpak' de sluitingsdreiging van tafel te halen. Ondanks positief getinte berichten in de lokale pers lijkt het erop dat de ouders alert moeten blijven op de stappen die het bestuur gaat zetten. Het OPOPS-bestuur communiceert nog steeds erg slecht met de ouders. Een aangekondigde brief is weer uitgesteld.

 

Daarnaast worden door het bestuur twee zaken met elkaar verward. Enerzijds is het noodzakelijk dat het gebouw van de locatie wordt vernieuwd omdat het gebouw al meer dan 40 jaar oud is en dringend vernieuwd dient te worden. Daar zijn gelden voor gereserveerd. Dus dat is een kwestie van plannen en uitvoeren. Anderzijds is er de bekostiging van de school op basis van het aantal leerlingen door het Ministerie van Onderwijs. Die twee zaken dienen niet door elkaar heen gehaald te worden. 

Artikel verschenen in het Papendrechts Nieuwsblad d.d. woensdag 31 mei 2017
Artikel verschenen in het Papendrechts Nieuwsblad d.d. woensdag 31 mei 2017

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPENDRECHT GEHOUDEN OP 15 JUNI 2017 OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS TE PAPENDRECHT.

 

Citaat. [03. Vragenkwartier De heer VERWEIJ heeft in de commissievergadering Samenleving een aantal vragen gesteld met betrekking tot de sluiting van De Wielen. Tijdens de beantwoording van deze vragen heeft de portefeuillehouder vermeld dat het college met de MR en diverse andere partijen in gesprek zou gaan, om te spreken over de toekomst. Hij vraagt naar het resultaat van dit gesprek en eventueel andere ontwikkelingen.

 

Wethouder REUWER bevestigt dat er zowel met de MR als met het bestuur van de OPOPS constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden. Het bestuur heeft hierin aangegeven dat het voornemen om De Wielen te verplaatsen naar de locatie 't Kofschip op veel bezwaar vanuit de ouders is gestuit en dat men heeft besloten dit traject te staken. Momenteel start men een nieuw traject en gaat met de MR, GR en ouders in gesprek om te kijken naar alternatieven. Hierbij wordt gekeken naar de bouwkundige staat van de gebouwen, de inhoud van het lesgeven, etc. De ouders worden volgende week per brief over het traject geïnformeerd, waarin ook een tijdpad zal worden geschetst. Men is op de goede weg.] Einde Citaat.


Artikel verschenen in het Algemeen Daglbad
Artikel verschenen in het Algemeen Daglbad
Artikel verschenen in de Klaroen op woensdag 31 mei 2017
Artikel verschenen in de Klaroen op woensdag 31 mei 2017