Discussie over een second opinion bij investering in nieuwbouwplannen VO scholen

Ondersteuning raad traject Huisvesting VO-scholen

Update 1 februari 2021 - Het traject om te komen tot een toekomstbestendige huisvesting voor de VO-scholen in Papendrecht loopt al enkele jaren. Het betreft een groot project met een groot financieel en maatschappelijk belang, waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. Momenteel wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Naar aanleiding daarvan worden keuzes en kaders van de raad gevraagd. Het gaat dan om: de financiën, een nauwkeurige omschrijving van wat er gedaan moet worden, voor welke kwaliteit gekozen wordt, alsmede over de fasering van het project. Terecht is geconstateerd dat veel van de informatie complex en technisch van aard is, zeker voor wat betreft de financiële aspecten. Op de momenten dat de raad financiële kaders moet aangeven voor de korte en de lange termijn (de financiering tijdens de bouw, de meerjarenbegrotingen, resterende beleids- en investeringsruimte) is de steun van externe deskundigen gewenst. Daartoe is in samenspraak een notitie ‘Ondersteuning raad traject Huisvesting VO-scholen’ opgesteld door een werkgroep uit de raad. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stemt in met deze notitie en ziet uitwerking hiervan door de griffie, samen met voornoemde werkgroep uit de raad, met alle vertrouwen tegemoet.

Voorstel ondersteuning raad
Voorstel Ondersteuning raad traject Huis
Adobe Acrobat document 118.0 KB

Commissie ABZ 11 januari 2021 Discussie over second opinion

Wij hebben naar voren gebracht dat een second opinion belangrijk is. Het dient er bij een verstandige politieke afweging om te gaan WAT er moet gaan gebeuren en minder om de vraag HOE dat vervolgens wordt uitgewerkt. Van belang is uiteindelijk dat de gemeenteraad van tevoren over betrouwbare, feitelijk correcte en inhoudelijk juiste informatie kan beschikken. De griffie heeft een notitie opgesteld en het college heeft naar aanleiding daarvan een memo geschreven. Deze kunt u hieronder lezen.

De notitie
20210111 ABZ Notitie ondersteuning raad
Adobe Acrobat document 81.3 KB
Het memo
memo reactie college voornemen extern ad
Adobe Acrobat document 55.1 KB