· 

Thuiszorgverleners een speciale parkeervergunning?

Antwoord van het College van B&W op vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht

 

Op 27 november 2019 heeft u namens Onafhankelijk Papendrecht (hierna OP) tijdens de Commissie Ruimte een vraag gesteld over de mogelijkheid een aparte vergunning voor zorgverleners in te voeren. Op vrijdag 19 juni 2020 hebben wij hier met u verder over gesproken. Middels deze e-mail geven wij uitsluitsel op uw vraag.

 

Om een beter beeld te krijgen van de beschreven parkeerproblematiek in het centrumgebied hebben wij met een van de grootste zorgaanbieders, RIVAS, gesproken. Vanuit deze organisatie is aangegeven dat het wel eens voor komt dat zorgverleners even moeten zoeken naar een parkeerplaats of dat er tussen twee cliënten door een parkeerschijf verzet moet worden. De vermeende parkeerproblematiek wordt niet als een groot probleem ervaren en gaat niet ten koste van de uitvoering van de werkzaamheden. Ook heeft het zoeken naar een parkeerplaats of het verzetten van een parkeerschijf geen invloed op de netto zorgtijd van de patiënten.

 

Wij gaan niet over tot het invoeren van een speciale vergunning voor zorgverleners. De betrokken organisatie geeft aan dat de werkzaamheden zonder speciale vergunning voor zorgverleners goed kunnen worden uitgevoerd. In omliggende gemeentes met een gelijkwaardig parkeersysteem wordt ook zonder speciale vergunning gewerkt. Ook biedt het parkeerbeleid van de gemeente Papendrecht geen mogelijkheid een aparte vergunning voor zorgverleners in te voeren. Een aparte vergunning voor een bepaalde doelgroep zorgt ook voor precedentwerking. Precedentwerking in het parkeerbeleid willen wij voorkomen.

 

Voor zorgverleners die toch parkeerproblemen ervaren is er de mogelijkheid een ontheffing op de blauwe zone aan te schaffen. In de gemeente Papendrecht bedraagt een ontheffing op de blauwe zone in 2020 € 124,00 per jaar. Het is aan het beleid van de werkgever van de zorgverlener om dit al dan niet te vergoeden.

 

Om als bezoeker gebruik te maken van de parkeerplaatsen in vergunninghouderszones in Papendrecht zijn er kraskaarten. Iedere bewoners/ondernemer woonachtig of werkzaam in het centrum heeft de mogelijkheid 4 setjes kraskaarten aan te vragen. Een set van 25 kraskaarten is per adres per kwartaal € 31,00. Per bewoner / ondernemer zijn max. 100 kraskaarten per jaar aan te vragen.

 

In de aanvullende e-mail van 19 juni 2020 naar aanleiding van het gesprek van die ochtend heeft u gevraagd of er een parkeerapp ingevoerd kan worden specifiek voor zorgverleners. Parkeerapps worden vooral gebruikt in steden waar betaald parkeren van toepassing is. In de openbare ruimte hebben wij in Papendrecht geen gebieden waar betaald parkeren van toepassing is. Met uitzondering van de parkeergarages. De parkeergarages hebben hun eigen betaalsystemen. Een ontheffing voor de blauwe zone wordt eenmalig per jaar aangeschaft. Deze ontheffing wordt in een keer betaald waardoor het invoeren van een parkeerapp overbodig is.


Vragenkwartier

Commissie ruimte 27 november 2019

Onderwerp

Parkeerproblemen thuiszorg medewerkers bij flat Constantijn Huygenslaan

Datum

25 november 2019

 

Toelichting en vraagstelling:

 

Wij willen namens de thuiszorg verleners enkele vragen stellen.

 

Het gaat om een parkeerprobleem bij het centrum. Na het realiseren van 't parkje aldaar zijn de parkeerplaatsen vanaf 08.30 allemaal bezet. Met name aan de kant van de flat bij de Constantijn Huygenslaan met de lage huisnummers en ook langs de weg, waar een blauwe zone geldt. (Waar het op dinsdagen en op dagen met een evenement nog lastiger parkeren is…).

 

Als je bijvoorbeeld 5 minuten ver staat en ergens maar 10 minuten moet zijn, dan ben je het dubbele aantal minuten kwijt om heen en weer te lopen. Dat kost in dit geval te veel kostbare tijd die overigens niet te declareren is. Dan is er ook de grote last van de korte duur van parkeren.

 

In verband met doelmatig werken heb je vaak meerdere cliënten die bij elkaar wonen. Als je maar 1 uur mag parkeren dan moet je geregeld terug lopen naar de auto om de parkeerschijf te verzetten (wat eigenlijk natuurlijk niet mag). Het gebeurt ook wel eens dat je uitloopt bij een cliënt. Dan is er geen mogelijkheid is om de schijf te verzetten. Bovendien loop je dan het risico op een boete. Overigens zijn er 's avonds wel voldoende parkeerplaatsen voorhanden.

 

Vragen die wij hebben zijn de volgende:

  1. Is het mogelijk extra parkeer plaatsen te creëren voor thuiszorgverleners in deze buurt? Maar eventueel ook in heel Papendrecht waar thuiszorg verleners werkzaam zijn?
  2. kunnen medewerkers van de thuiszorg een speciale parkeer vergunning krijgen, zodat zij niet elk uur hun auto moeten verplaatsen?
  3. Wat is het college van plan aan de oplossing van dit probleem op korte termijn te doen?

Wij willen het College van B&W hiervoor namens de thuiszorg verleners graag een handtekeningenlijst overhandigen.

 

Hendrika Hoekstra

Duo-raadslid

OP -Vragenkwartier cie. ruimte inzake pa
Adobe Acrobat document 158.7 KB