· 

Thuiszorgverleners zouden een speciale parkeervergunning moeten krijgen


Vragenkwartier

Commissie ruimte 27 november 2019

Onderwerp

Parkeerproblemen thuiszorg medewerkers bij flat Constantijn Huygenslaan

Datum

25 november 2019

 

Toelichting en vraagstelling:

 

Wij willen namens de thuiszorg verleners enkele vragen stellen.

 

Het gaat om een parkeerprobleem bij het centrum. Na het realiseren van 't parkje aldaar zijn de parkeerplaatsen vanaf 08.30 allemaal bezet. Met name aan de kant van de flat bij de Constantijn Huygenslaan met de lage huisnummers en ook langs de weg, waar een blauwe zone geldt. (Waar het op dinsdagen en op dagen met een evenement nog lastiger parkeren is…).

 

Als je bijvoorbeeld 5 minuten ver staat en ergens maar 10 minuten moet zijn, dan ben je het dubbele aantal minuten kwijt om heen en weer te lopen. Dat kost in dit geval te veel kostbare tijd die overigens niet te declareren is. Dan is er ook de grote last van de korte duur van parkeren.

 

In verband met doelmatig werken heb je vaak meerdere cliënten die bij elkaar wonen. Als je maar 1 uur mag parkeren dan moet je geregeld terug lopen naar de auto om de parkeerschijf te verzetten (wat eigenlijk natuurlijk niet mag). Het gebeurt ook wel eens dat je uitloopt bij een cliënt. Dan is er geen mogelijkheid is om de schijf te verzetten. Bovendien loop je dan het risico op een boete. Overigens zijn er 's avonds wel voldoende parkeerplaatsen voorhanden.

 

Vragen die wij hebben zijn de volgende:

  1. Is het mogelijk extra parkeer plaatsen te creëren voor thuiszorgverleners in deze buurt? Maar eventueel ook in heel Papendrecht waar thuiszorg verleners werkzaam zijn?
  2. kunnen medewerkers van de thuiszorg een speciale parkeer vergunning krijgen, zodat zij niet elk uur hun auto moeten verplaatsen?
  3. Wat is het college van plan aan de oplossing van dit probleem op korte termijn te doen?

Wij willen het College van B&W hiervoor namens de thuiszorg verleners graag een handtekeningenlijst overhandigen.

 

Hendrika Hoekstra

Duo-raadslid

OP -Vragenkwartier cie. ruimte inzake pa
Adobe Acrobat document 158.7 KB