· 

'Lozen PFAS en GenX terug naar nul'

De gemeenteraad van Alblasserdam is nu ook overtuigd van de noodzaak om de emissies van PFAS en GenX terug te brengen naar nul. Dat is heugelijk nieuws! Onafhankelijk Papendrecht stelde hierover als een van de eerste fracties binnen het samenwerkingsverband van de Drechtsteden reeds vragen in februari 2016.

Klaroen 24 juni 2020
Klaroen 24 juni 2020

'GenX' - Stop onmiddellijk met de lozingen door DuPont/Chemours Dordrecht

Tijdens de Raadsvergadering van 11 mei 2017 heeft onze fractie gevraagd de brief van de Provincie Zuid-Holland (Gedeputeerde Staten) en de brief met zienswijze van OASEN te agenderen. Nadat OP vragen had gesteld aan het bestuur van de (GR) Drechtsteden op 06 februari 2016 en tijdens een commissievergadering op 25 mei 2016 de ‘PFOA’ gifzaak aan de orde had gesteld, volgden met enige regelmaat informerende brieven van de zijde van instanties en organen.