· 

Videoboodschap Papendrechts Noodfonds Corona

Wij stellen vast dat de Coronaviruscrisis zich ook in de gemeente Papendrecht in alle hevigheid manifesteert, dat de inwoners plaatselijk aan den lijve ondervinden wat het betekent om thuis te (moeten) blijven en hun dagelijkse bezigheden aan te passen aan de nationale richtlijnen en dat een nationaal steunmaatregelenpakket beschikbaar is gesteld, dat plaatselijk niet compleet dekkend is.

 

Wij constateren dat de Coronaviruscrisis ingrijpende gevolgen heeft voor enerzijds de sociale, onderlinge, verhoudingen en anderzijds de economische en financiële omstandigheden, waarin inwoners, instellingen en bedrijven zich op dit moment bevinden. Wij constateren dat de plaatselijke samenleving er belang bij heeft dat (acute) financiële noden worden gelenigd én dat de gemeente recent een fors incidenteel bedrag (27 miljoen euro) op de rekening bijgestort heeft gekregen. De gemeente kan dus helpen.

 

Wij zijn van mening dat, in aanvulling op het nationale steunmaatregelenpakket, een “Papendrechts Noodfonds Corona” opgericht dient te worden ter grootte van 10% van dit incidentele bedrag, teneinde de nodige beleidsmaatregelen op te zetten, uit te werken en te effectueren, met als doel om de (acute) financiële noden van Papendrechtse inwoners, instellingen en bedrijven zo snel mogelijk te lenigen. En dit minimaal voor de duur van de Coronaviruscrisis.

 

Papendrechts Noodfonds Corona van 2,7 miljoen euro

Onafhankelijk Papendrecht heeft het afgelopen weekend aan de gemeenteraad voorgesteld om een Papendrechts Noodfonds Corona op te richten met daarin 2,7 miljoen euro om de acute financiële noden te lenigen van ZZP’ers, huurders, het midden- en kleinbedrijf, restaurants, de horeca, de voedselbank, het theater, het sportcentrum, de bibliotheek, de winkeliers, daklozen, verenigingen, hulpverleners, mantelzorgers en een ieder die woont en werkt in onze gemeente die om wat voor reden ook in financiële problemen is gekomen of dreigt te komen. Onafhankelijk Papendrecht roept de andere fracties in de gemeenteraad op zo snel als mogelijk hiermee in te stemmen, zodat het College van B&W de uitvoering ter hand kan nemen.

De Motie
Motie-OP naar een Papendrechts Noodfonds
Adobe Acrobat document 278.6 KB

 

Geen steun voor Papendrechts corona-noodfonds

 vr 15 mei 2020, 8:10 • 91 keer gelezen

 

PAPENDRECHT • De gemeente Papendrecht komt voorlopig nog niet met een noodfonds om gedupeerde ondernemers en verenigingen te steunen die last hebben van de corona-crisis.

 

Een motie van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) kreeg veel sympathie, maar geen steun. Uiteindelijk bleef alleen de eigen fractie van OP over als voorstander. De motie verdween met 21 stemmen tegen in de prullenbak.

 

“Er zijn weliswaar rijksregelingen, maar die landen niet altijd in de plaatselijke economie”, probeerde fractievoorzitter Ruud Lammers nog. Hij wilde 10 procent van de opbrengsten van de verkoop van de Eneco-aandelen bestemmen om Papendrechtse bedrijven en verenigingen te helpen. Dat zou gaan om 2,7 miljoen euro, dat volgens OP niet persé op hoeft, maar wel gebruikt kan worden te helpen waar dat nodig is.

 

“Sympathiek”, vond eigenlijk iedereen in de Papendrechtse raad, maar uiteindelijk ging niemand ermee akkoord. “Er zitten teveel haken en ogen aan deze motie”, reageerde Pieter-Jan den Dekker (ChristenUnie). “Want wie komen ervoor in aanmerking en hoe ga je dat beoordelen?”

 

“Het Rijk is er volop mee bezig, er komen bijna dagelijks nieuwe compensatiemogelijkheden”, vond André Stremler (PAB).

 

“De motie is te vroeg. We kunnen pas aan het eind van het jaar de rekening opmaken”, vulde Ernst van Hal (D66) aan.

 

Bert Grimmius (GroenLinks) was zelfs bang dat de landelijke overheid Papendrecht zou gaan afrekenen op investeringen die nu gedaan worden in een noodfonds. "Dan lopen we het risico dat we later niet geholpen worden door het Rijk."

 

Ook Leon van den Dool (CDA) was tegen: “Als er een concrete nood is, verwachten we van het college een meewerkende en oplossingsgerichte reactie.”

 

Wethouder Pieter Paans sprak ook zijn waardering uit voor initiatieven om samen door de crisis heen te komen. Hij somde op wat de gemeente nu al doet om ondernemers te helpen, zoals verruiming van de openingstijden, uitstel van betaling en het leveren van dranghekken.

 

Hij noemde de motie overbodig en verwees daarbij naar een bedrag van een ton dat volgens de begroting gebruikt kan worden voor onvoorziene zaken. “Als er meer budget nodig is, komen we bij u terug”, besloot Paans zijn betoog.

 

Ruud Lammers van OP toonde zich teleurgesteld. “Je moet niet de put gaan dempen als het kalf al verdronken is”, probeerde hij nog, maar de kaarten waren toen al geschud. Met ruime meerderheid werd het idee voor een Papendrechts noodfonds vanwege corona verworpen. “Ongelofelijk”, reageerde Lammers na afloop van de vergadering.