· 

Pleidooi voor Papendrechts Noodfonds Corona (deel 2)

Wij stellen vast dat de Coronaviruscrisis zich ook in de gemeente Papendrecht in alle hevigheid manifesteert, dat de inwoners plaatselijk aan den lijve ondervinden wat het betekent om thuis te (moeten) blijven en hun dagelijkse bezigheden aan te passen aan de nationale richtlijnen en dat een nationaal steunmaatregelenpakket beschikbaar is gesteld, dat plaatselijk niet compleet dekkend is.

 

Wij constateren dat de Coronaviruscrisis ingrijpende gevolgen heeft voor enerzijds de sociale, onderlinge, verhoudingen en anderzijds de economische en financiële omstandigheden, waarin inwoners, instellingen en bedrijven zich op dit moment bevinden. Wij constateren dat de plaatselijke samenleving er belang bij heeft dat (acute) financiële noden worden gelenigd én dat de gemeente recent een fors incidenteel bedrag (27 miljoen euro) op de rekening bijgestort heeft gekregen. De gemeente kan dus helpen.

 

Wij zijn van mening dat, in aanvulling op het nationale steunmaatregelenpakket, een “Papendrechts Noodfonds Corona” opgericht dient te worden ter grootte van 10% van dit incidentele bedrag, teneinde de nodige beleidsmaatregelen op te zetten, uit te werken en te effectueren, met als doel om de (acute) financiële noden van Papendrechtse inwoners, instellingen en bedrijven zo snel mogelijk te lenigen. En dit minimaal voor de duur van de Coronaviruscrisis.

 

Papendrechts Noodfonds Corona van 2,7 miljoen euro

Onafhankelijk Papendrecht heeft het afgelopen weekend aan de gemeenteraad voorgesteld om een Papendrechts Noodfonds Corona op te richten met daarin 2,7 miljoen euro om de acute financiële noden te lenigen van ZZP’ers, huurders, het midden- en kleinbedrijf, restaurants, de horeca, de voedselbank, het theater, het sportcentrum, de bibliotheek, de winkeliers, daklozen, verenigingen, hulpverleners, mantelzorgers en een ieder die woont en werkt in onze gemeente die om wat voor reden ook in financiële problemen is gekomen of dreigt te komen. Onafhankelijk Papendrecht roept de andere fracties in de gemeenteraad op zo snel als mogelijk hiermee in te stemmen, zodat het College van B&W de uitvoering ter hand kan nemen.

Artikel verschenen in de Klaroen op woensdag 22 april 2020
Artikel verschenen in de Klaroen op woensdag 22 april 2020

In de Drechtsteden kunnen mensen te maken krijgen met bijzondere financiële omstandigheden of urgente financiële noden. Het kan gebeuren dat daarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Om deze nood te lenigen kan een beroep op de Stichting Urgente Noden Drechtsteden worden gedaan.