· 

Impact: Chemours & DuPont schieten ernstig tekort

AD Drechtsteden
AD Drechtsteden
Bemonstering door het chemisch/toxicologisch laboratorium van de de VU Amsterdam
Bemonstering door het chemisch/toxicologisch laboratorium van de de VU Amsterdam

Papendrechts leidingwater bevat 22x meer GenX dan leiding-water uit Dordrecht en 142x keer meer dan leidingwater uit Sliedrecht. Vanwege het grote verschil is de test door het laboratorium nog een keer uitgevoerd, met hetzelfde resultaat.

 

Het chemisch/toxicologisch laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), onder leiding van Prof. Dr. Jacob de Boer, heeft vastgesteld dat zich in, een door henzelf genomen, monster van Papendrechts leidingwater 20 nanogram (ng) per liter FRD-902/FRD-903 (perfluorverbinding GenX) bevindt.

 

In het bemonsterde Dordrechtse leidingwater werd 0,88 ng GenX per liter gemeten en in het Sliedrechtse leidingwater 0,14 ng. Wat betreft PFOA werd in het monster dat genomen is in Papendrecht ook een duidelijk hoger niveau (10 ng per liter) gemeten dan in Dordrecht (3,4 ng). In het leidingwater van Sliedrecht (< 0,5 ng) werd geen detecteerbare hoeveelheid PFOA gevonden.

 

Het nu uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek wijst erop dat er in door omgekeerde osmose gezuiverd water geen GenX en PFOA meer te vinden is. Dat was, op basis van laboratorium-testen in Amerika bekend, maar is nu dus ook bevestigd door een op dit gebied gespecialiseerd laboratorium van eigen bodem.

 

Waar komen de grote verschillen in GenX en PFOA hoeveelheden vandaan?

Het Dordrechtse leidingwater van Evides is afkomstig uit de spaarbekkens in de Biesbosch en diep grondwater. Sliedrechts leidingwater, geleverd door Oasen, is afkomstig van diep grondwater uit Lexmond. Voor Papendrechts leidingwater -alsmede voor Alblasserdam en Kinderdijk- wordt door Oasen rivierwater (uit de Lek, stroomafwaarts vanaf Chemours in Dordrecht) en grondwater gebruikt.

 

Hoeveelheid GenX en PFOA in Papendrechts leidingwater hoger dan mogelijke toekomstige Europese norm 

De wettelijke maximale norm voor de aanwezigheid van Gen X en PFOA in leidingwater ligt in Nederland momenteel op 150 ng per liter. In de European Food Safety Agency (EFSA) is besproken dat een aantal perfluorverbindingen mogelijk circa vijftien keer giftiger zijn dan eerder werd verondersteld. De EFSA doet hier aanvullend onderzoek naar. De resultaten hiervan zullen, naar verwachting, later dit jaar bekend worden. Indien de vijftien keer strengere norm, zijnde 10 nanogram per liter, later dit jaar daadwerkelijk geïmplementeerd zou worden, zit het Papendrechtse leidingwater, op basis van de nu gemeten 20 nanogram GenX, boven deze nieuwe strengere norm. In december 2018 hebben het Algemeen Dagblad en Follow the Money artikelen over de strengere norm gepubliceerd.

 

Bio-accumulatie; de opeenhoping van chemische stoffen in ons lichaam

Bepaalde giftige chemische stoffen, zoals GenX en PFOA, zijn slecht afbreekbaar in het milieu. Door dagelijkse inname van leidingwater, waarin zich restanten van deze stoffen bevinden, ontstaat een geleidelijke opeenhoping van deze giftige stoffen in ons lichaam; bio-accumulatie. Hoeveel GenX en PFOA kan ons menselijk lichaam opnemen c.q. verdragen voordat we er ziek van worden? GenX wordt wel snel afgebroken in het menselijk lichaam binnen circa een dag, terwijl dat voor PFOA jaren is. Niettemin worden we via drinkwater toch voortdurend blootgesteld aan GenX en PFOA.

Onderzoek verwijdering van GenX, C8 (PFOA) uit leidingwater

Chemische stoffen in het drinkwater zijn een reden voor zorg. Eén van die beruchte stoffen is GenX, dat onder andere door fabrikant Chemours in Dordrecht wordt gebruikt voor coatings van pannen. Uit onderzoek blijkt dat kleine hoeveelheden GenX in drinkwater zijn terechtgekomen. GenX wordt op ongeveer 20 plaatsen in Nederland gebruikt voor het maken van coatings. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die Chemours in maart 2018 aanleverde bij de minister. Dat is veel meer dan daarvoor werd aangenomen. Aanvankelijk meldde Chemours dat het de stof alleen aan Custom Powders leverde. Maar in de vertrouwelijke stukken bleek dat de Chemours de stof via Zwitserland aan ongeveer twintig andere bedrijven in Nederland levert.

'GenX' - Stop onmiddellijk met de lozingen door DuPont/Chemours Dordrecht