· 

Discussie over gezondheidskundige grenswaarde PFOA

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA gepubliceerd. Deze is 15 maal strenger dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM in 2016 heeft afgeleid. De afgelopen maanden heeft EFSA een wetenschappelijke discussie gevoerd. De uitkomst is dat EFSA een voorlopige nieuwe grenswaarde voor PFOA publiceert. Deze is nog niet definitief. Op basis van onderzoeken naar andere perfluorverbindingen zal de EFSA de voorlopige grenswaarde evalueren. Die uitkomst wordt volgend jaar verwacht. Tot die tijd ziet het RIVM geen aanleiding adviezen te herzien. De betrokken gemeenten (waaronder Papendrecht) vinden het goed dat er veel aandacht is voor deze stoffen. De wetenschappelijke inzichten blijven zich ontwikkelen. De Nederlandse overheid baseert zich op het oordeel van het RIVM. Dat vormt dan ook de basis voor de adviezen over PFOA aan onze inwoners.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Klik op het onderstaande logo.

EFSA adviseert de Europese Commissie over voedselveiligheid. EFSA levert onafhankelijke wetenschappelijke beoordelingen, zogenaamde opinies, over voedsel gerelateerde risico’s van (onder andere) chemische stoffen in voedsel. De EC gebruikt deze beoordelingen om de noodzaak voor beheersmaatregelen te bepalen. EFSA leidt in haar opinies een gezondheidskundige grenswaarde af, deze wordt in de risicobeoordeling gebruikt en heeft geen wettelijke status. De EC kan op basis van een EFSA opinie Europese wetgeving bijvoorbeeld wettelijke productnormen opstellen voor voedsel.