· 

Bekeuringen voor zorgverleners onmiddellijk kwijtschelden

Duo-raadslid Hendrika Hoekstra kreeg vandaag dit voorstel van de Wijkverpleging. Toch jammer dat er nog steeds geen overleg heeft plaats gevonden, waar OP eerder op had aangedrongen. Dit had ook gewoon op een andere manier kunnen plaatsvinden dan met z'n allen rond een vergadertafel te gaan zitten.

 

Het verzoek van de Zorgmedewerkers en van Onafhankelijk Papendrecht is: laat s.v.p. de personen die hier over gaan zo snel mogelijk hun toestemming hiervoor geven, teneinde onnodige bekeuringen te voorkomen. De zorgmedewerkers moeten niet ook nog eens déze zorg op hun schouders hebben! Wij stellen daarom voor dat de bekeuringen die aan de zorgmedewerkers tijdens hun werk uitgeschreven worden, na inlevering bij de Gemeente worden kwijt gescholden. Opdat een ieder snapt dat met alle voorzorgsmaatregelen die nu ook nog genomen moeten worden een schijf verzetten of tijdens het werk de auto verzetten geen haalbare kaart is.

De Klaroen 4 december 2019
De Klaroen 4 december 2019