· 

Drechtraad stemt in met financiële versterking Stroomlijn

De Wijkhopper is ontwikkeld vanuit klantbehoefte en verzorgt korte ritten in de wijk, waardoor reizigers sneller van A naar B kunnen komen. Binnen het half uur worden klanten opgehaald en op een comfortabele en CO2-uitstootvrije manier naar hun bestemming gebracht.

Stroomlijn en de Sociale Dienst Drechtsteden hebben nauw samengewerkt om deze innovatie te realiseren. De ‘hoppers’ worden bestuurd door mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, waarmee het project ook sociaal maatschappelijk een belangrijke rol in de regio speelt.

 

De Wijkhopper is nu gestart in de Dordtse wijk Sterrenburg en in de gemeente Papendrecht.

Binnen afzienbare tijd zal hij ook rijden in de overige Drechtsteden. Het project heeft er tevens toe geleid dat Stroomlijn partner is in het Energieakkoord van de Drechtsteden. Doelstelling daarbij is om in 2025 zero-emissie te realiseren in het doelgroepenvervoer.

 

Stroomlijn BV is een publiek mobiliteitsplatform dat de vervoersstromen regelt voor publieke organisaties. Stroomlijn staat exact voor wat het doet: het stroomlijnt de reis van de klant. Stroomlijn werkt nauw samen met partners in de mobiliteitsketen en bewaakt de kwaliteit van het vervoer binnen de gemaakte afspraken. Daarbij heeft Stroomlijn een signalerende functie naar haar opdrachtgevers en mobiliteitspartners.

 

De kwaliteit van de dienstverlening staat voorop bij Stroomlijn. Dit wordt gerealiseerd door een efficiënte bedrijfsvoering en door verschillende vormen van vervoer slim op elkaar af te stemmen. Processen sluiten naadloos op elkaar aan en zijn meetbaar en controleerbaar. Hiervoor worden diverse software applicaties ingezet. Van gecontracteerde vervoerders wordt duidelijkheid en transparantie verwacht en dat ze proactief meedenken om processen verder te optimaliseren. Meer informatie over Stroomlijn vindt u via deze link.