· 

Drechtsteden gaan voor nieuwe energie

In 2015 ondertekenden vrijwel alle landen van de wereld het Klimaatakkoord van Parijs: we willen de opwarming van de aarde in 2050 terugdringen tot maximaal twee graden Celsius ten opzichte van 1990.

 

Dit betekent voor Nederland een afname van de broeikasgassen met 80 tot 95% in 2050. Dat vraagt om ingrijpende veranderingen in ons energieverbruik en een sterke vermindering van het gebruik van fossiele energiebronnen. Het doel is dat we vóór 2050 energieneutraal zijn.

 

In de regio Drechtsteden houden we het niet bij alleen praten, we gaan ook doen!

We leveren onze eigen bijdrage aan een toekomstbestendige, energieneutrale aarde. ‘Doen’ begint met een gedeelde strategie. Overheden, woningcorporaties, nutsbedrijven, bedrijfsleven, onderwijs en inwoners hebben daarvoor in 2017 de gezamenlijke ‘Energiestrategie Drechtsteden’ geformuleerd. Het document beschrijft onze gedeelde visie op de toekomst van onze energievoorziening, die moet leiden tot schone, duurzame en betaalbare energie.