· 

Voorstel gezamenlijke aanpak parkeerproblemen omgeving Beukenlaan

Op vrijdagavond 13 oktober 2017 bracht een delegatie van onze fractie een bezoek aan de vertegenwoordiger van een aantal inwoners ter plekke. De volgende dag schreef onze fractie een brief aan het College met het verzoek te kijken naar de parkeerproblemen aan de Beukenlaan en omgeving. De kwestie speelde toen al een jaar.

 

Kern van de zaak is dat er sprake is van een woonerf en dat er al drie jaar lang bij het parkeerbeleid niet wordt gehandhaafd. Auto’s worden niet in de daarvoor bestemde parkeervakken geparkeerd. Het niet parkeren in de bestaande parkeervakken levert onveilige situaties op. Sommigen zeggen dat dat komt omdat er te weinig parkeerplekken zouden zijn.

 

De overheid treedt niet op. De burgemeester doet er niks aan en verwijst door naar de politie. De politie doet er ook niks aan en verwijst weer terug naar de burgemeester/het college/de gemeente. De overheid handhaaft niet. Het parkeerprobleem ter plekke zou volgens haar geen prioriteit hebben. De kwestie heeft eerder al de krant gehaald. Er gebeurde niets. Woordvoerder Sandra Dwarswaard zei toen dat de gemeente “geen reden ziet om extra handhaving in te zetten”.

 

Onafhankelijk Papendrecht ziet het anders.

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft vandaag een voorstel ingediend. Dat voorstel behelst het volgende: wij stellen voor om samen met een ambtelijke werkgroep te gaan kijken naar een aanvaardbare oplossing. Het is een woonerf, dus prioriteit of niet; wij vinden dat de regels die we met elkaar hebben opgesteld dienen te worden nageleefd. Anders heeft het maken van regels geen zin (meer).

 

 

Wij willen, samen met de ambtelijke werkgroep, onderzoeken of en hoe deze kwestie kan worden opgelost naar ieders tevredenheid. Misschien moeten er meer parkeerplaatsen komen of is een herindeling van de parkeerplekken aan het Zwanenbloemplein wel de oplossing? Ook willen we de inwoners erbij betrekken. Als er een goede oplossing voor de parkeerproblemen is gevonden, dan zullen wij deze in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming aanbieden.