· 

AWP radio commercial waterschapsverkiezingen

De oranje paraplu verwijst naar waterveiligheid en de klimaatverandering.

De kleur staat voor code oranje, en daarmee voor de alertheid van de AWP.

De kikker verbeeldt waterkwaliteit en waternatuur.

Vanwege de dunne huid zijn kikkers heel gevoelig voor vervuiling.

De kikker luistert naar de naam ‘kWaak (‘ik waak’).