· 

AWPenLRR (Lijst 2) streven naar lagere waterschapsbelasting voor huishoudens

Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan?

In de afgelopen zomer was het kurkdroog. Uw waterschap Rivierenland heeft alle zeilen moeten bijzetten om de waterstanden en de kwaliteit van het water acceptabel te houden. Ook moeten er vaak keuzes gemaakt worden om ‘’de voeten droog te houden’’.

 

Inwoners van dorpen en steden betalen het merendeel van de kosten voor het waterschap. Deze kosten kunnen stevig stijgen. De belangen van de bedrijven worden nog te vaak centraal gesteld, ten koste van de natuur, bijen en vlinders én van uw portemonnee. U moet veilig en goed kunnen wonen in Rivierenland tegen redelijke kosten.

 

Vooral de oneerlijke verdeling van de waterschapsbelasting tussen huishoudens en het bedrijfsleven zit de AWP dwars. “De vervuiler moet méér betalen, de burgers minder, zo simpel is het”, vindt Middendorp. De AWP hoopt dat nu op lokaal niveau stevige openbare debatten worden gevoerd over de kostenverdeling. “Die debatten zijn belangrijk omdat burgers geen weet hebben van hoe oneerlijk de lasten verdeeld zijn”, legt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp uit. “Ze realiseren zich bovendien niet dat de lasten de komende decennia ongetwijfeld heel hard gaan stijgen. We moeten daarom op lokaal niveau gaan praten over hoeveel burgers, bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling nog langer rechtvaardigt.”

 

Op 20 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. U kunt dan weer uw stem uitbrengen.

De kandidaten namens de AWP zijn raadpleegbaar op de website van de Algemene Waterschapspartij (Lijst 2), die in het Waterschap Rivierenland campagne voert onder de vlag ‘AWP niet politiek wel deskundig’. De AWP is onafhankelijk van andere politieke partijen en doet alleen mee aan de waterschapsverkiezingen.

Hierin ziet u dat in Rivierenland ruim 75% van de inkomsten van het waterschap voor het watersysteem afkomstig is van de inwoners. Terwijl de uitgaven hooguit voor de helft zijn toe te wijzen aan de inwoners! Hier hebben we het alleen over de uitgaven voor het watersysteem en niet over afvalwaterzuivering en dijkversterking. Vooral de agrarische sector heeft baat bij een goed functionerend watersysteem, maar de inwoners betalen het merendeel. Met een nieuw belastingstelsel zou dat meer rechtgetrokken kunnen worden.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van:

Waterschap Lokaal; en via een link naar de pagina:

Campagne Waterschap Rivierenland.


'Een wassen neus’, zo typeert Ron van Megen van de Algemene Waterschapspartij de aanstaande waterschapsverkiezingen, want de standpunten van deelnemende partijen lopen nauwelijks uiteen.

Op 20 maart wordt in de schaduw van de Provinciale Statenverkiezingen ook weer voor Nederlands oudste democratische orgaan gestemd. Populair zijn die verkiezingen niet, ze trekken de minste kiezers van alle landelijke verkiezingen. In 2015 viel dat nog mee. 43,5% van de kiesgerechtigden bracht een stem uit voor het waterschap. Dat kwam vooral doordat de verkiezingen toen voor het eerst gelijktijdig met die van de Provinciale Staten werden georganiseerd. In 2008 was de opkomst aanzienlijk lager. Toen kwam slechts 22,7% opdagen.

 

In het kort

Voor de tweede keer zijn de waterschapsverkiezingen tegelijkertijd met die van de Provinciale Staten. De verkiezingen zijn nauwelijks populair onder kiezers. Klimaatverandering wordt steeds belangrijker voor het waterschap. Dat de waterschappen niet zo populair zijn, verbaast Marcel Boogers nauwelijks. ‘Er valt nauwelijks iets te kiezen’, stelt de hoogleraar regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. 'Over onderwerpen zoals droge voeten en schoon oppervlaktewater denkt iedereen hetzelfde. Wie wil nou niet dat dit goed geregeld wordt?’

 

Hieronder kunt u een recent in het Financieele Dagblad geplaatst artikel lezen. 

HFD_20190305_0_018_004.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB