· 

Rekenkamerrapport vernieuwbouw gemeentehuis

Tijdens de Commissie ABZ van maandag 29 oktober 2018 werd het betreffende Rekenkamerrapport besproken en tevens het rapport van BMC. Deze rapporten kunt u hieronder raadplegen.

Kern van de zaak is dat het een uitgebalanceerd rapport is geworden dat veel leerpunten bevat voor zowel de ambtelijke organisatie en het college als de gemeenteraad. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft onder andere betoogd dat het van belang is dat dit rapport niet in een of andere ambtelijke la verdwijnt. Als de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport Risicomanagement indertijd waren opgevolgd, had het financiële tekort van 1,1 miljoen euro (wellicht) voorkomen kunnen worden.

20180829 Rapport Onderzoek budgetoversch
Adobe Acrobat document 2.0 MB
20181002 Brief bestuurlijke reactie op r
Adobe Acrobat document 621.3 KB
20181011 Nawoord RKC rapport budgetovers
Adobe Acrobat document 223.3 KB

20181029 Presentatie uitkomsten onderzoe
Adobe Acrobat document 545.3 KB
20181029 RB Onderzoek Rekenkamercommissi
Adobe Acrobat document 194.6 KB
ZokxckeJC_Bestuurlijke_nota_risicomanage
Adobe Acrobat document 649.8 KB

Andere Rekenkamerrapporten kunt u lezen via onderstaande links.

Doelen economisch beleid worden niet gehaald

Rekenkamerrapport Sociaal Domein