· 

Hoogtijd voor de Lightrail naar Rotterdam

Ziet u het volgende persberichtfragment in juli 2025 - dus over zeven jaar - al voor zich? “Station de Witte Brug feestelijk geopend door Koningin Maxima!” en het krantenartikel vervolgt: “Na een korte intensieve periode van planvorming, overleg en dito besluitvorming heeft de provincie Zuid-Holland er een fonkelnieuwe spoorlijn bij. De 18 km Lightrail-spoorweg die Sliedrecht en Papendrecht via Alblasserdam en Ridderkerk met Rotterdam verbindt, omzeilt de files, en brengt u vanaf station de Witte Brug in nog geen 15 minuten in hartje Rotterdam!” Toekomstmuziek? Jazeker. Maar aan alle toekomstdromen gaan ideeën en kansen vooraf. Die ideeën en kansen zijn op dit moment volop aanwezig.

 

Maar eerst gaan we even terug in de tijd om te zien hoe het kan gaan. Laten we kijken naar de verbreding van de A15 die tot een betere verkeersdoorstroming moet gaan leiden. Een citaat uit een krantenartikel van destijds: “Partijen zetten zich in voor een betere verkeersdoorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht in beide richtingen”. In 2012 leken verkeersmaatregelen nog onhaalbaar. De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam besloten echter om gezamenlijk een verkeerskundige studie naar de doorstromingsproblemen te starten. Door deze regionale samenwerking kwam de A15 in 2013 toch weer op de politieke agenda.

 

Wat gaat er gebeuren?

In de richting Rotterdam wordt de oprit Sliedrecht-west met de afrit Papendrecht–N3 verbonden. Zo ontstaat er een extra lang vak tussen Sliedrecht en Papendrecht zodat het verkeer makkelijker kan in- en uitvoegen. In de richting Gorinchem-A27 wordt de spitsstrook verlengd van Papendrecht–N3 tot Sliedrecht-oost. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het verkeer vlotter kan doorrijden en het sluipverkeer op het onderliggende wegennet wordt tegengegaan. Dat is goed voor de bedrijven in de regio en goed voor de leefbaarheid in de gemeenten. Uiterlijk in 2020 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Met dit besluit ging een lang gekoesterde wens van de regio in vervulling.

 

En dan nu naar de Lightrail. Op dit moment gaat ongeveer 13% van de mensen die in Papendrecht wonen naar hun werk in de Rotterdamse (Rijnmond-) regio. Maar het is onze verwachting, vanwege het aantrekken van de economie, dat dit percentage de komende jaren verder zal stijgen. En nog verder als naast de auto een kwalitatief goed alternatief in de vorm van een snelle spoorverbinding beschikbaar zou komen. Vanaf station de Witte Brug in minder dan 15 minuten in hartje Rotterdam. Dat betekent ook snelle aansluiting op andere spoorverbindingen in de provincie Zuid-Holland en de Randstad.

 

De komende jaren staat Papendrecht samen met de gemeenten in de Drechtsteden voor de afweging duizenden nieuwe woningen erbij te bouwen. Dan is het ook zaak na te denken over een goede ontsluiting van deze (nieuwe) woningen. Papendrecht is ingesloten door snelwegen en de rivier. Goede alternatieve vervoersverbindingen zijn er niet, even afgezien van de bus en de waterbus. Een Lightrail rechtstreeks van Papendrecht via Alblasserdam en Ridderkerk naar Rotterdam biedt een uitkomst. Niet alleen voor studerenden die thuis (kunnen) blijven wonen in Papendrecht, maar die wel snel in Rotterdam/de Randstad moeten zijn. Maar ook voor het reguliere woon-werk verkeer is dit alternatief een uitkomst. Mensen laten de auto graag staan en sparen zo het milieu. Als er maar een goed, snel, veilig en betrouwbaar alternatief voorhanden zou zijn! En vergeet niet dat de ruimtelijke economische opgave op een goede wijze kan worden ondersteund door de aanleg juist van hoogwaardige spoorverbindingen.

 

Daarom pleit ik voor een actieve opstelling van de gemeente bij de verschillende overlegtafels als het gaat om het verbeteren en vernieuwen van het Openbaar Vervoer in de provincie Zuid-Holland en in het bijzonder in de regio Drechtsteden (en dan de noordflank). Papendrecht heeft belang bij een directe aansluiting op het Hoofdspoorwegennet. Het is nu aan de gemeenteraad en het college van b. en w. om dat helder over het voetlicht te brengen.

 

Ruud Lammers. 

Column op Papendrecht.net