· 

Kritisch rapport over vernieuwbouw gemeentehuis

De eindconclusies zijn de volgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sturing

1.       Er is onvoldoende afstemming geweest tussen de raad en het college over de inhoud van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad en hoe de raad daartoe in staat is te stellen.

2.       De raad heeft een onvoldoende ingekaderd (financieel) mandaat aan het college gegeven, zodat zonder besluitvorming van de raad extra uitgaven zijn gedekt in de lopende begroting.

3.       De raad heeft zowel bij de vaststelling van het krediet als tijdens de uitvoering onvoldoende kritisch vermogen getoond.

 

Beheersing

4.       De ambtelijke organisatie heeft niet-professioneel gewerkt en aan de eisen die aan een goede projectorganisatie gesteld mogen worden, heeft het in grote mate ontbroken.

5.       De uitvoering van het project is daardoor onvoldoende doelmatig geweest.

 

Verantwoording

6.       Het college en de ambtelijke organisatie hebben onvoldoende reflecterend vermogen en politieke sensitiviteit getoond om de raad alsnog optimaal te betrekken bij het project en in staat te stellen inhoud te geven aan de controlerende en volksvertegenwoordigende functie.

 

Toezicht 

7.       Aangezien de raad (nog) geen eindoordeel over het project heeft vastgesteld, kan geen uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van het project.

20180613 Presentatie uitkomsten onderzoe
Adobe Acrobat document 2.1 MB
DH-2905-9229 Rapport Onderzoek budgetove
Adobe Acrobat document 1.6 MB

Eerder schreven wij over dit onderwerp Vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht pakt duurder uit.