Vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht pakt duurder uit

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht maakt zich flinke zorgen om de budgetoverschrijding van de vernieuwbouw van het gemeentehuis. Tijdens de commissie ABZ van maandag 26 september jl. bleek dat Strukton Worksphere de werkzaamheden niet op tijd afkrijgt en dat de kosten hoger uit zullen vallen. Er is sprake van een budgetoverschrijding met € 390.000, maar hier blijft het niet bij.

 

Inmiddels is ook gebleken dat het ontwerp van de monistische Raadszaal door de voltallige Raad werd afgekeurd, zodat er nieuwe berekeningen gemaakt moeten worden om de zaal dualistisch in te richten. Dat houdt in dat de wethouders aan een aparte tafel zitten en alleen op uitnodiging aanschuiven bij de Raad. Het dualistische ontwerpmodel maakt zo alsdan inzichtelijk voor iedereen dat het bij het College en de Raad om twee gescheiden bestuursorganen gaat.

 

Live-stream van de Raadsvergaderingen bleek niet geregeld

Tijdens de commissie ABZ van 26 september jl. bleek tevens dat het idee dat de organisatie en het College van de verslaglegging hadden bestond uit het opnemen en weergeven van de Raadsvergadering vanuit een statische camerapositie. De kijker thuis zou dan alleen een (saai) overzichtsbeeld  te zien krijgen van de Raadszaal, maar geen gezichten van sprekers in beeld krijgen. Dat was niet de bedoeling en ook hier heeft een meerderheid gezegd dat het de bedoeling is dat sprekers zichtbaar zijn bij de mensen thuis én op projectieschermen in de Raadszaal zelf. Want anders kunnen de mensen die op de publiekstribune zitten, en die naar de ruggen van een deel van de Raadsleden kijken, niet zien wie er namens welke partij spreekt. Het idee om de eerste termijn vanaf het spreekgestoelte te doen vinden wij sympathiek. Zo komt iedereen goed in beeld en is voor iedereen duidelijk dat het om een eerste termijn in het debat gaat: een beetje à la de Tweede Kamer.

 

De fractie van OP maakt zich zorgen over het feit dat het budget voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis wordt overschreden en dat tegelijkertijd verschillende zaken die voor de Raad, en het functioneren van de Raad, van belang zijn nog niet goed zijn geregeld. Wij vinden het belangrijk dat in het kader van de bestuurlijke vernieuwing technische toepassingen als het live-streamen van commissie- en Raadsvergaderingen via de website, die ook aan een vernieuwingsbeurt wordt onderworpen, mogelijk zal zijn. “Als Raad willen we de inwoners op een goede, directe en transparante wijze kunnen bereiken, dan moeten we dat ook met de voor handen zijnde moderne middelen faciliteren”, aldus Lammers.

Brief gemeente inzake budgetoverschrijding vernieuwbouw gemeentehuis
0058 Persbericht bijlage vernieuwbouw_ge
Adobe Acrobat document 851.1 KB

Toevoeging Vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht pakt duurder uit

Het onderhoud van het gemeentehuis is naar onze mening achterstallig en men heeft niet - zoals het een goed huisvader betaamt - zorgvuldig op het huis der gemeente gepast, maar het onderhoud jarenlang laten versloffen. De kosten van de vernieuwbouw van het gemeentehuis overschrijden nu de begroting, maar men heeft de post onvoorzien ter grootte van € 380.000 tegelijkertijd in zijn geheel vrij laten vallen. Derhalve is er nu reeds een overschrijding van € 390.000. Kennelijk ontbeert men de kennis om dit project te begeleiden, kennelijk weet men niet weet waar leidingen lopen en kennelijk weet men evenmin dat het afschot van het dak niet klopt. Dit is een forse tegenvaller en het einde is (helaas) nog niet in zicht.