· 

Vragen over aantallen cliënten bij de voedselbanken in de regio

 

 

 

 

 

 

Aan de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Spuiweg 5-7, 3311 GT Dordrecht

 

Datum, dinsdag 5 juni 2018

Betreft: Verzoek om opgave van het aantal cliënten van de Voedselbanken in onze regio

 

 

Geachte voorzitter,

 

Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 39 van het reglement van orde (vastgesteld op 12 december 2017) bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden alsook om deze ter kennis te brengen van de leden van de Drechtraad alsmede de overige leden van de bij de GR-D aangesloten colleges en gemeenteraden.

 

  1. hoeveel cliënten (huishoudens, personen, kinderen tot 18 jaar) telde de voedselbank in Alblasserdam per ultimo 2017?
  2. hoeveel cliënten (huishoudens, personen, kinderen tot 18 jaar) telde de voedselbank inHendrik-Ido-Ambacht per ultimo 2017?
  3. hoeveel cliënten (huishoudens, personen, kinderen tot 18 jaar) telde de voedselbank in Sliedrecht per ultimo 2017?
  4. hoeveel cliënten (huishoudens, personen, kinderen tot 18 jaar) telde de voedselbank in Zwijndrecht per ultimo 2017?
  5. hoeveel cliënten (huishoudens, personen, kinderen tot 18 jaar) telde de voedselbank in Dordrecht per ultimo 2017?
  6. hoeveel cliënten (huishoudens, personen, kinderen tot 18 jaar) telde de voedselbank in Papendrecht per ultimo 2017?,
  7. hoeveel cliënten (huishoudens, personen, kinderen tot 18 jaar) telde de voedselbank in Hardinxveld-Giessendam per ultimo 2017?

 

Bij voorbaat danken wij u voor beantwoording van onze vragen.

 

Hoogachtend,

 

Lid van de Drechtraad namens Onafhankelijk Papendrecht,

Ruud Lammers.

 

 

 

Achtergrondinformatie