· 

Gemeente neemt kritische adviezen inzake Chemours over

Advies Chemours.pdf
Adobe Acrobat document 8.1 MB
Advies DuPont.pdf
Adobe Acrobat document 4.4 MB
memo DG&J-zhz.pdf
Adobe Acrobat document 836.8 KB
Scan brief 22 mei 2018.pdf
Adobe Acrobat document 480.9 KB

De conclusies zijn niet mals. Omwonenden van de fabrieken van Chemours en DuPont in Dordrecht worden blootgesteld aan een cocktail van chemische stoffen. Toetsing blijkt per stof te gebeuren, maar niet voor de cocktail van stoffen die omwonenden inademen.

 

De opslag van watervrij HF is een belangrijk punt van zorg. Bij een ernstige calamiteit kunnen er doden vallen tot op ruim 3 kilometer afstand. Dus ook in Papendrecht. Zie pagina 14 van het rapport Advies Chemours.

 

De aanvraag van Chemours is in de huidige vorm niet ontvankelijk op grond van een aantal tekortkomingen waarbij een inadequate interpretatie van de minimalisatieverplichting conform artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit een belangrijke factor is.

 

Onduidelijk is hoe Chemours aan de getallen die de aanvraag onderbouwen is gekomen. Chemours overschrijdt de luchtemissienormen van de vigerende vergunningen voor een groot aantal stoffen. Zie pagina 18 van het rapport Advies Chemours.

 

De stof PFIB (Motie gratis bloedtests C8-PFOA voor alle inwoners) waar onze fractie regelmatig de aandacht op heeft gevestigd komt vrij uit de monomerenproductie en de FEP. Chemours vraagt een emissie aan van in totaal 87 kg/jaar. De vergunde emissie beloopt echter 28 kg/jaar.

 

Het onderzoeksbureau concludeert dat er in de afgelopen jaren teveel is vertrouwd op de opgaven van Chemours zelf en dat de vergunningsnormen systematisch ruim zijn overschreden. Zie hiervoor pagina 4 van het rapport Advies Chemours.