· 

Voorstel test-installatie oplossing GenX (FRD903) in (drink-)water

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

T.a.v. DCMR Milieudienst Rijnmond

T.a.v. mevrouw M. de Koning

Postbus 843

3100 AV  SCHIEDAM

 

Papendrecht, woensdag 16 mei 2018

Onderwerp: voorstel testinstallatie oplossing GenX (FRD903) in (drink-)water

 

 

Geachte mevrouw de Koning,

 

Bij deze willen wij u vragen het ertoe te leiden dat er een test zal worden gedaan met een naar het op ons overkomt revolutionaire vinding in de waterzuiveringstechniek op biochemisch niveau, waardoor onnatuurlijke stoffen letterlijk zouden worden opgelost.

 

Wij hebben in de regio Drechtsteden allemaal erg veel last van het feit dat DuPont/Chemours grote hoeveelheden GenX op het oppervlaktewater en in ons milieu loost, waarbij de persistente stof GenX in het drinkwater terecht blijkt te zijn gekomen. De provincie Zuid-Holland heeft daarvoor in 2012 weliswaar een vergunning afgegeven, maar dit had naar onze opvatting (toen) nooit mogen gebeuren. Voortschrijdend inzicht heeft ons in elk geval opgeleverd dat GenX niet meer wordt gezien als een stof die niet (zeer) zorgwekkend genoemd mag worden.

 

Wij van Onafhankelijk Papendrecht bewandelen verschillende wegen om ons doel van een schoner milieu en een schonere leefomgeving voor de inwoners van onze gemeente na te streven. Deze test is een van die wegen. Mocht deze test kans van slagen hebben, dan zijn we weer een stapje verder in het oplossen van een van de grootste problemen die onze woonomgeving dagelijks treft.

 

Wij hebben uitgebreid gesproken met Water Veredelaar mevrouw Gomersbach van Nieuw Water en bevelen haar kennis en expertise ter zake van harte bij u aan. Wij hopen dat deze brief tot een serieuze vervolgstap zal leiden en dat de testresultaten bevredigend zullen zijn. Graag vernemen wij per omgaande van u.

 

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

 

ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT

Ruud Lammers.

 

BIJLAGE: voorstel en offerte testinstallatie oplossing GenX in drinkwater (Nieuw Water).