· 

Voorstel test-installatie oplossing GenX (FRD903) in (drink-)water

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

Papendrecht, dinsdag 8 mei 2018

Onderwerp: Voorstel test-installatie oplossing GenX (FRD903) in (drink-)water

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Bij deze willen wij u vragen het ertoe te leiden dat er een test zal worden gedaan met een naar het op ons overkomt revolutionaire vinding in de waterzuiveringstechniek op biochemisch niveau, waardoor onnatuurlijke stoffen letterlijk zouden worden opgelost.

 

Wij hebben in de regio Drechtsteden allemaal erg veel last van het feit dat DuPont/Chemours grote hoeveelheden GenX op het oppervlaktewater en in ons milieu loost, waarbij de persistente stof GenX in het drinkwater terecht blijkt te zijn gekomen. De provincie Zuid-Holland heeft daarvoor in 2012 weliswaar een vergunning afgegeven, maar dit had naar onze opvatting (toen) nooit mogen gebeuren. Voortschrijdend inzicht heeft ons in elk geval opgeleverd dat GenX niet meer wordt gezien als een stof die niet (zeer) zorgwekkend genoemd mag worden.

 

Wij van Onafhankelijk Papendrecht bewandelen verschillende wegen om ons doel van een schoner milieu en een schonere leefomgeving voor de inwoners van onze gemeente na te streven. Deze test is een van die wegen. Wij geven het College van B&W in overweging dit serieus op te pakken en zo mogelijk met behulp van de milieudiensten (DCMR en/of OZHZ) tot uitvoering te brengen. Mocht deze test kans van slagen hebben, dan zijn we weer een stapje verder in het oplossen van een van de grootste problemen die onze woonomgeving dagelijks treft.

 

Wij hebben uitgebreid gesproken met Water Veredelaar mevrouw Gomersbach van Nieuw Water en bevelen haar kennis en expertise ter zake van harte bij u en de milieudiensten aan. Wij hopen dat deze brief tot een serieuze vervolgstap zal leiden en dat de testresultaten bevredigend zullen zijn. Graag vernemen wij per omgaande van u.

 

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

 

ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT

Ruud Lammers.