· 

Twintig borden van partij OP moesten eraf

Algemeen Dagblad 22 februari 2018
Algemeen Dagblad 22 februari 2018

Geachte heer Moerkerke, beste Aart-Jan,

 

Aan de hand van de inhoud van uw e-mailbericht van vanmiddag stel ik vast:

  • dat de APV en het Uitvoeringsbesluit (uit 2010) ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 geen beletsel vormden om – door alle politieke partijen – sandwichborden in Papendrecht te plaatsen;
  • dat het college van B&W daar blijkbaar nu verandering in wil brengen;
  • dat die wens om de aanpak van de verkiezingscampagne te veranderen voor het eerst is meegedeeld door middel van de brief van 18 januari jl. van het college;
  • dat uit die brief volgt dat (naast het plakken van verkiezingsposters op de algemene aanplakborden) en in tegenstelling tot het tot nog toe vigerende beleid het voor politieke partijen in Papendrecht voortaan uitsluitend nog maar zou zijn toegestaan gebruik te maken van commercieel geëxploiteerde borden;
  •  dat de grondslag daarvoor niet kan zijn gelegen in de bij de brief van 18 januari jl. gevoegde Richtlijnen Buitenreclame, onder meer omdat deze niet zien op verkiezingsposters;
  •  dat daarmee de juridische grondslag voor deze wijziging in het beleid vooralsnog ontbreekt;
  •  dat zelfs indien alsnog zou blijken dat daarvoor wel een juridische grondslag bestaat, het in de brief van 18 januari jl. door het college aangekondigde nieuwe beleid tot gevolg heeft, dat in Papendrecht uitsluitend de landelijk vertegenwoordigde politieke partijen in Papendrecht – dus alle partijen die thans deel uitmaken van de coalitie en het college in Papendrecht – aanzienlijk ruimere mogelijkheid hebben om hun partij door middel van verkiezingsposters onder de aandacht van de inwoners van Papendrecht te brengen, immers zij ontvangen vanuit hun landelijke partijen financiële ondersteuning ten behoeve van de verkiezingscampagne;
  • dat het college met de brief van 18 januari jl. de politieke partijen in Papendrecht die niet landelijk vertegenwoordigd zijn, waaronder begrepen Onafhankelijk Papendrecht, feitelijk in die mogelijkheden ernstig beperkt, daar waar niet landelijk vertegenwoordigde partijen in  Papendrecht immers niet beschikken over een zodanige financiële ondersteuning;  
  • dat de uitvoering van een dergelijk gewijzigd beleid en zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op gespannen voet staat met (onder meer) het democratisch proces, het grondrecht van vrijheid van meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel.

 

Uw reactie is daarom voor Onafhankelijk Papendrecht aanleiding om op 08 maart aanstaande tijdens de Raadsvergadering bijgaande motie in te dienen (bijlage)Wij nodigen hierbij alle politieke partijen in Papendrecht van harte uit om in het belang van het democratische proces de motie te steunen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud Lammers.