Voorzitter OPOPS dient ontslag in

Vandaag bevestigde het secretariaat van de stichting OPOPS dat voorzitter van het bestuur Johan Lavooi zijn functie heeft neergelegd. Wij willen weten wat de achterliggende redenen precies zijn. Op de achtergrond speelt mogelijk een conflict over het openhouden van OBS 't Kofschip Locatie de Wielen.

Foto: Johan Lavooi
Foto: Johan Lavooi

 

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

 

 

Papendrecht, maandag 2 oktober 2017

Onderwerp: Ontslag voorzitter Lavooi van OPOPS

 

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Volgens onbevestigde berichten uit de samenleving en telefonische bevestiging vandaag door het secretariaat van de stichting OPOPS heeft de voorzitter van het bestuur, de heer J. Lavooi, zijn ontslag als voorzitter ingediend.

Vraag: is u dat bekend en kunt u dat bevestigen?

 

Zoals u bekend kwamen ouders massaal in opstand tegen de dreigende sluiting van OBS ’t Kofschip locatie de Wielen en zegde het bestuur van OPOPS toe naar aanleiding van het ouderprotest deze zaak nog eens indringend te bestuderen.

Wethouder van Onderwijs Reuwer (D66) zei ‘onaangenaam verrast’ te zijn toen het College het nieuws van de aangekondigde sluiting van locatie de Wielen bereikte.

 

Vraag: Heeft het ontslag van Johan Lavooi als voorzitter van OPOPS enige invloed op het conflict OBS ’t Kofschip locatie de Wielen? En zo ja, welke invloed? Graag een uitgebreide toelichting.

 

Deze vragen worden u gesteld in het kader van Artikel 40 van het Reglement van Orde, weshalve beantwoording gaarne binnen dertig dagen na dagtekening.

 

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

 

Ruud Lammers,

fractievoorzitter OP.

Brief-OP
OP -brf inzake ontslag Lavooi.pdf
Adobe Acrobat document 823.2 KB