Bruggetje niet onttrekken aan de openbare ruimte, maar herstellen!

(c) Pieter van den Berg Fotografie
(c) Pieter van den Berg Fotografie
(c) Pieter van den Berg Fotografie
(c) Pieter van den Berg Fotografie
(c) Pieter van den Berg Fotografie
(c) Pieter van den Berg Fotografie

 

De fractie van OP is blij verrast dat het college vorige week toegegeven heeft (bij monde van wethouder Rozendaal) dat het beter had gemoeten, zowel in de uitvoering als in de communicatie. Het is niet erg om fouten toe te geven; het is zelfs beter om fouten toe te geven, want dat vergemakkelijkt daarna de discussie met elkaar. Een college dat nooit fouten maakt bestaat niet, en zeker niet in Papendrecht!

 

Bezuinigingen op het IBOR zijn niet weggewerkt door middel van hogere efficiency. OP kiest voor kleinschaligheid én kwaliteit. Op de openbare ruimte hoeft wat OP betreft niet te worden bezuinigd en ook is de noodzaak daartoe niet meer zo aanwezig. De gemeente heeft de beschikking over voldoende middelen. OP kiest voor goed onderhoud aan Groen & Grijs en wat de fractie van OP betreft mag het bruggetje bij de Zernikelaan ook best (in ere) hersteld worden.

 

Wat vinden de inwoners ervan, is er naar hen geluisterd?

Het college stelt dat het bruggetje niet noodzakelijk is en daardoor kan worden verwijderd. Maar wat vinden de inwoners (ter plekke) er eigenlijk van? Is er naar hen geluisterd, wat vinden zij ervan?

 

Het college stelt dat de capaciteit van de naastliggende fietsbrug voldoende is voor zowel fietsers als voetgangers. Maar dit kan bij gelijktijdig gebruik ook tot gevaarlijke situaties leiden. Denk aan voetgangers die door fietsers worden aangereden en die hun schade op de gemeente gaan verhalen? OP kiest ervoor het bruggetje niet aan de openbaarheid te onttrekken.

 

Het is veel duurzamer om het bruggetje te herbouwen, dan wel te herplaatsen, en/of te repareren. Ook de toeleidende voetpaden behoeven dan niet te verdwijnen. En in stand houden van de bestaande situatie leidt tot meer veiligheid in het gebruik, zowel bij fietsers als bij voetgangers. Het meest effectief en efficiënt is volgens de fractie van OP een spoedig herstel van het bruggetje bij de Zernikelaan.

 

Nog even afgezien van het onderhoud aan het Grijs, de toeleidende voetpaden, dat kan ook veel beter. Het is geen goed signaal van de gemeente om eerst een bruggetje maanden lang te laten versloffen om het dan vervolgens helemaal te verwijderen uit de openbare ruimte. Duurzaam is herstellen en terugplaatsen en zo het gebruik door de inwoners weer mogelijk maken.

 

Plan College bruggetje weghalen
BIJLAGE_3_Zernikelaan_Situatietekening.p
Adobe Acrobat document 454.4 KB