Groen en Grijs; en het achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte

Kapot bruggetje ter hoogte van de Zernikelaan
Kapot bruggetje ter hoogte van de Zernikelaan

Deze week staat "Groen & Grijs" op de commissieagenda. Er is de laatste tijd veel te doen om het achterstallig onderhoud van de publieke ruimte. Het onkruid tiert welig en straatstenen liggen scheef of los. Dat kan zo niet langer.

 

Ook dit bruggetje, zie de foto links, is niet meer begaanbaar omdat er gaten in het houten dek zijn gevallen. Kwestie van onderhoud?

Of tekortschietend onderhoud?

 

Feit is dat het huidige college heeft bezuinigd op het IBOR. Het Integraal Beheer Openbare Ruimte. Verwarrend was het wel te horen van deskundigen dat Papendrecht het helemaal zo slecht niet zou doen. Maar als we gewoon nuchter kijken hoe het Groen en Grijs er in de openbare ruimte bij ligt, dan is er nog heel wat te verbeteren. Wij zullen het nalatige onderhoud aan dit bruggetje aankaarten. Deze week is er een commissiebehandeling waar het Groen en Grijs geagendeerd staat. Wij zullen pleiten voor het ongedaan maken van de bezuiniging en het zo snel mogelijk opstarten van herstel en reparatie.

Brief van een bezorgde inwoner ter plekke
Brief Gemeente Papendrecht meldpunt.pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB

Resultaten meting groenkwaliteit 2016

Groen, de mening van de deskundigen: de kwaliteit is hoger dan in 2011 en voldoet ruim aan het gestelde kader.

Presentatie Groen
Presentatie kwaliteit openbaar groen Pap
Adobe Acrobat document 4.0 MB

Wij verzochten de gemeente de bladeren op te ruimen, hetgeen vrijwel direct geschiedde. Dank daarvoor!

Het wandelpad is bedolven onder een dikke laag bladeren bij obs 't Kofschip locatie de Wielen
Het wandelpad is bedolven onder een dikke laag bladeren bij obs 't Kofschip locatie de Wielen