Vierde wethouder erbij is niet echt nodig: Coalitiebelang boven Papendrechts belang

Deze week werd de opvolgster van de vertrekkende Richard Korteland, Anouk van Eekelen, benoemd als vierde wethouder van het College van B&W van de gemeente Papendrecht.

De coalitiepartijen (alle zeven landelijke partijen bij elkaar) waren ervoor, de oppositiepartijen waren er tegen. Waarom is Onafhankelijk Papendrecht nu (wederom) tegen een vierde wethouder?

 

De ‘regeer-periode’ is ruim over de helft, in maart 2018 zijn er weer lokale verkiezingen voor de Gemeenteraad. De VVD heeft mevrouw van Eekelen, die in Wassenaar fractievoorzitter was, naar voren geschoven, maar mevrouw van Eekelen heeft aangegeven daar te willen blijven wonen. Of er voldoende binding bestaat met Papendrecht is dus maar zeer de vraag. Het lijkt erop dat mevrouw van Eekelen tijdelijk aan een baantje is geholpen. Dat doen landelijke partijen wel vaker.

 

Mevrouw van Eekelen heeft van de Papendrechtse bevolking geen mandaat. Zij heeft hier niet op de kieslijst gestaan en is niet door de bevolking van Papendrecht in maart 2014 gekozen, wat met haar voorganger Korteland nog wel het geval was. De VVD geeft landelijk aan, via Mark Rutte, dat het een partij is die voor een kleine(re) overheid is. Dat was dan ook de reden dat Rutte er niet mee instemde toen een aantal klagende bewindslieden uit zijn regering vlak voor de zomer verzocht om uitbreiding van het aantal ministers en staatssecretarissen.

 

De VVD Papendrecht hecht kennelijk niet aan een kleine(re) overheid en benoemt er een wethouder bij, die getalsmatig niet nodig is. Bij de formatie in 2014 heeft burgemeester Kees de Bruin nog aangegeven dat wat hem betreft een gemeente als Papendrecht met iets meer dan dertig duizend inwoners met 3 wethouders kan volstaan.

 

Praktisch gezien is het ook niet handig mevrouw van Eekelen als wethouder erbij te nemen. Zij zal zich moeten inwerken en dat kost, zo leert de ervaring, maanden tijd. Alvorens zij zal zijn ingelezen en zich de problematiek van onze (Drechtsteden-) regio zal hebben eigen gemaakt, is de ‘regeer-periode’ al weer op zijn eind. Het zou daarom beter zijn om met de drie zittende wethouders de taken van de vertrekkende Korteland waar te nemen. En als er dan persé iemand uit de VVD tot wethouder benoemd had moeten worden, waarom dan niet voor Herman Nieuwstraten gekozen? Hij heeft ervaring als wethouder én hij kent Papendrecht en de regio.

 

In de verkiezingsbrochure van maart 2014 zette de VVD Papendrecht op punt 2 ‘Minder overheid, meer Papendrecht’. Met deze benoeming pleegt de VVD Papendrecht in feite kiezersbedrog. De benoeming deze week resulteert effectief in meer overheid en minder Papendrecht.

 

Recent ontving de Raad de profielschets netwerkbestuurder van de regio Drechtsteden. De heer Brok geeft in zijn brief (zie de bijlage) aan welke kenmerken voor zo iemand van belang zijn. Volgens berichten uit de wandelgangen zal de coalitie mevrouw van Eekelen namens Papendrecht voordragen in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

 

Hoe hoog is het gehalte ‘Papendrecht’ dan nog als Papendrecht in de Drechtsteden zal worden vertegenwoordigd door iemand die niet door de bevolking is gekozen en die niet in Papendrecht maar in Wassenaar woont?

Brief van de heer Brok
B-7_Brief_Raad_Papendrecht_Aanwijzing_co
Adobe Acrobat document 690.2 KB