Stop de uitroeiing van de beschermde Zwanenbloem

Persbericht, donderdag 3 maart 2016

 

“In het voorjaar wordt het stroomprofiel van de watergang gemaaid, in het najaar de gehele watergang. De Zwanenbloem groeit met name aan de rand van de watergang, niet in het midden van de watergang (stroomprofiel). De bloeitijd van de Zwanenbloem is mei/juni, omdat op dit moment alleen het stroomprofiel gemaaid wordt, wordt de plant tijdens de bloei zoveel mogelijk gespaard. Indien de aannemer een Zwanenbloem ziet tijdens zijn werkzaamheden maait hij eromheen. Wanneer in het najaar de gehele watergang gemaaid wordt, wordt de plant onder water mechanisch afgemaaid, de wortel blijft op deze manier in stand zodat de plant opnieuw uit kan lopen”, aldus het College in antwoord op vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

 

 

Nieuwe informatie – Praktijk anders dan Theorie

Nieuwe informatie over de praktijk van het maaien stelt vraagtekens bij de stelligheid van het College, dat we ons totaal geen zorgen hoeven te maken. Het venijn zit in deze zin[1]: “Indien de aannemer een Zwanenbloem ziet tijdens zijn werkzaamheden maait hij eromheen. Wanneer in het najaar de gehele watergang gemaaid wordt, wordt de plant onder water mechanisch afgemaaid, de wortel blijft op deze manier in stand zodat de plant opnieuw uit kan lopen”.

 

De Zwanenbloem is in het najaar echter volledig uitgebloeid en is dan NIET MEER ZICHTBAAR, tenzij men tijdens de bloei geregistreerd heeft waar hij staat. Die registratie van waar de Zwanenbloemen precies staan vindt echter niet plaats.

Ergo: de aannemer ziet NOOIT een Zwanenbloem staan en maait er dus gewoon op los.

 

En mét het opruimen van het afgemaaide riet en andere planten neemt de aannemer een flinke hap van de bodem mee, dus ook de wortels. Vandaar ook dat de sloten er zo vreselijk vies en grauw uitzien na de werkzaamheden. Een flinke hap van de bodem bij het (mechanisch) afmaaien onder water betekent dus ook dat de wortels van de beschermde Zwanenbloem worden weggemaaid.

 

“In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de zijde van het bevoegd gezag wordt de beschermde Zwanenbloem dus wel degelijk bedreigd doordat hij bij het maaien van de watergang onder water wordt weggemaaid. Dit leidt de facto tot uitroeiing van de beschermde Zwanenbloem. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht maakt zich ernstige zorgen over de praktijk van het maaien en stelt voor van het mechanisch maaien af te stappen en over te gaan tot handmatig maaien, teneinde de beschermde Zwanenbloem in stand te houden", aldus Lammers.

 

 

Einde persbericht

contactpersoon: Ruud Lammers

telefoon 078-6428487

 

[1] Deze zin komt uit de College-brief van 19 januari 2016, brief met kenmerk 1551498.

Voorpagina AD Drechtsteden 04 maart 2016
Voorpagina AD Drechtsteden 04 maart 2016
Brief O.P.
Verzoek-2 bescherming van de beschermde
Adobe Acrobat document 258.0 KB
Antwoordbrief College (1)
brief College 05-04-2016.pdf
Adobe Acrobat document 548.3 KB
Antwoordbrief College (2)
brief College 19-04-2016.pdf
Adobe Acrobat document 567.2 KB