Gemeente bij maaien watergang voorzichtiger met beschermde Zwanenbloem

Gemeente bij maaien watergang voorzichtiger met beschermde Zwanenbloem

 

  • Toezegging dat komend voorjaar specifiek toezicht zal worden gehouden op het maaien
  • Beschermde Zwanenbloem zo goed mogelijk ontzien bij het maaien

 

Toen Monika Ruyg zich tot ons wendde met haar ‘Six Word Story’ (beschermde Zwanenbloem wordt uitgeroeid door gemeente) hebben wij ons tot de gemeente gewend met de vraag of dit zo is en wat er aan gedaan kan worden.

 

Recent heeft het College van B&W antwoord op onze vragen gegeven. De Zwanenbloem is een beschermde plant, die groeit in sloten met voedselrijk water. De sloten – met name in de Oostpolder – worden tweemaal per jaar geschoond.

 

Het College meldt het volgende: “In het voorjaar wordt het stroomprofiel van de watergang gemaaid, in het najaar de gehele watergang. De Zwanenbloem groeit met name aan de rand van de watergang, niet in het midden van de watergang (stroomprofiel). De bloeitijd van de Zwanenbloem is mei/juni, omdat op dit moment alleen het stroomprofiel gemaaid wordt, wordt de plant tijdens de bloei zoveel mogelijk gespaard. Indien de aannemer een Zwanenbloem ziet tijdens zijn werkzaamheden maait hij eromheen. Wanneer in het najaar de gehele watergang gemaaid wordt, wordt de plant onder water mechanisch afgemaaid, de wortel blijft op deze manier in stand zodat de plant opnieuw uit kan lopen”.

 

De werkzaamheden worden volgens de flora- en faunawet uitgevoerd. En voor aanvang van de maaiwerkzaamheden vindt er een inspectie plaats. De gemeente zegt in elk geval toe de aannemer die de werkzaamheden van het maaien uitvoert te wijzen op de vragen die door Onafhankelijk Papendrecht zijn gesteld en hem nog eens extra op de beschermde Zwanenbloem te zullen wijzen. Tevens zal het komend voorjaar specifiek toezicht op het maaien worden gehouden.

 

“Wij vinden het belangrijk dat de gemeente nu aangeeft dat het maaien van de sloten omzichtig dient te gebeuren, waarbij de beschermde Zwanenbloem zoveel als mogelijk zal worden gespaard. Het maaien is nu eenmaal noodzakelijk; het is goed te vernemen dat ook het College van mening is dat de beschermde plant die de Zwanenbloem is, waar mogelijk gespaard dient te worden. De gemeente zal in elk geval de aannemer er nogmaals indringend op wijzen dat bij het maaien voorzichtiger met de Zwanenbloem omgesprongen moet worden”, aldus Lammers.

 

Vervolginformatie leest u via deze blog link

 

Bijlage: SIX WORD STORY (Monika Ruyg)

Six Word Story 2015.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB
Voorpagina AD Drechtsteden 04 maart 2016
Voorpagina AD Drechtsteden 04 maart 2016