Brok: "Geen Drechtstad"

Arno Brok: burgemeester van Dordrecht
Arno Brok: burgemeester van Dordrecht

Tijdens een bezoek aan de Gemeenteraad van Papendrecht heeft de heer A. Brok, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en burgemeester van Dordrecht, gezegd, dat hij tégen de komst van één Drechtstad is. Als belangrijke reden hiervoor noemde hij dat op die manier voorkomen kan worden dat er jarenlang energie weglekt in een verwacht moeizaam fusieproces van gemeenten. Die energie kan beter worden gericht op de creatie van werkgelegenheid en andere zaken die écht van belang zijn voor de regio.

 

"Onafhankelijk Papendrecht verwelkomt deze uitspraak vanzelfsprekend en zwaait de heer Brok alle lof toe voor zijn elegante bereidwilligheid hierover ook in de gemeenteraad van Papendrecht duidelijkheid te hebben willen verschaffen", aldus Lammers.