Vinger aan de pols

Op deze pagina houden we bij welke stappen er worden gezet om richting één Drechtstad te komen.

maart 2016

Economische raad als voorbode van Drechtstad?

 

Recent lazen wij in een rapport over de maritieme topregio de volgende frase: "Om de Drechtsteden stevig op de kaart te zetten, is het nodig om daar snel verandering in te brengen. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid moeten gezamenlijk optrekken. ... adviseert daarom onder meer dat het bedrijfsleven, onderwijs en overheid een Economische Raad in het leven roepen... moet de regio innovatie meer faciliteren en ook de 'randvoorwaarden' beter op orde brengen....  Dat kan alleen als de Drechtsteden intensiever gaan samenwerken en bindend beleid maakt op een aantal domeinen....

Papendrecht, 8 oktober 2015

Tijdens een bezoek aan de Gemeenteraad van Papendrecht heeft de heer A. Brok, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en burgemeester van Dordrecht, gezegd, dat hij tégen de komst van één Drechtstad is. Als belangrijke reden hiervoor noemde hij dat op die manier voorkomen kan worden dat er jarenlang energie weglekt in een verwacht moeizaam fusieproces van gemeenten. Die energie kan beter worden gericht op de creatie van werkgelegenheid en andere zaken die écht van belang zijn voor de regio.

 "Onafhankelijk Papendrecht verwelkomt deze uitspraak vanzelfsprekend en zwaait de heer Brok alle lof toe voor zijn elegante bereidwilligheid hierover ook in de gemeenteraad van Papendrecht duidelijkheid te hebben willen verschaffen", aldus Lammers.

Artikel verschenen in het Papendrechts Nieuwsblad van 23 september 2015
Artikel verschenen in het Papendrechts Nieuwsblad van 23 september 2015
AD De Dordtenaar 27-03-2015
AD De Dordtenaar 27-03-2015
MOTIE EXERIMENTENWET PvdA Drechtraad 9-6
Adobe Acrobat document 37.1 KB

Tijdens de Drechtraad van 9 juni 2015 diende de PvdA (gesteund door GroenLinks) een motie in om het experiment aan te gaan de regio Drechtsteden om te vormen tot één Drechtstad.

De Drechtraad oordeelde negatief, waarna de PvdA de motie introk. Wij blijven alert.