Hendrika Hoekstra

We vinden het belangrijk dat u weet waar onze partij voor staat en door wie die wordt vertegenwoordigd. Daarom stellen we in deze en de komende nieuwsbrieven onze kandidaten aan u voor.

 

 

Wilt u ook dat onze gemeente een schonere gemeente wordt?

 

Onze gemeente Papendrecht staat landelijk in de top 5 van vuilste gemeentes. Dat vind ik nogal wat.

 

Als duo raadslid heb ik helaas meegemaakt dat grote bedrijven niets willen doen aan de vervuiling die zij veroorzaken. Of dit nu veel of weinig geld zou gaan kosten. De winst van die bedrijven gaat altijd boven de verantwoordelijkheid voor het milieu. Ik vind dat de gemeente Papendrecht hier veel harder tegen moet optreden, door zelf bijvoorbeeld vaker én strenger te gaan controleren.

 

Ik betwijfel het argument van grote bedrijven, dat een schoner milieu ten koste gaat van de werkgelegenheid. Het gaat ten koste van meer winst en dat vinden die vervuilende bedrijven het probleem! Willen is kunnen, zowel bij de gemeente als bij de bedrijven. Zo zie ik dat.

 

Ik ben Hendrika Hoekstra en maak mij grote zorgen over de gezondheid van uw en mijn gezin.

 

Goed OP weg: onze kernthema’s De kern van ons verkiezingsprogramma gaat om verstandige keuzes maken vanuit een onafhankelijke, kritische en verbindende houding. Ons verkiezingsprogramma kent de volgende zeven thema’s.

 

1. Opkomen voor onze gezondheid en een schoner en groener Papendrecht

Wij willen opkomen voor het behoud van de parken in Papendrecht. Wij willen meer vergroening. We doen dit door ons blijvend in te zetten voor vermindering van uitstoot van gevaarlijke stoffen (emissies) en we kijken daarbij verder dan onze gemeentegrenzen.

 

2. Opkomen voor onze veiligheid, beter toezicht en serieuze handhaving

We willen overlast tegengaan en handhavingsproblemen in de buurten aanpakken, door de capaciteit aan bijzondere opsporingsambtenaren te vergroten. Verder willen we lokaal beleid ontwikkelen om participatie in de wijken te vergroten.

 

3. Opkomen voor betaalbare en toegankelijke voorzieningen

Het sportcentrum is met publieke middelen gebouwd. De toegang dient voor iedereen betaalbaar te blijven. Goede toegankelijkheid geldt ook voor de bibliotheek, het theater en alle overige voorzieningen die Papendrecht rijk is.

 

4. Opkomen voor lokale ondernemers

De aanwezigheid binnen de grenzen van onze gemeente van lokale ondernemers is van vitaal belang. Lokale ondernemers houden mede het voorzieningenniveau in stand. Hun aanwezigheid verleent een belangrijke bijdrage aan het karakter van het dorp Papendrecht. We willen ons voor de lokale ondernemers blijven inzetten door goed te luisteren en hun problemen serieus te nemen.

 

5. Opkomen voor vrijwilligers en mantelzorgers

De roep om vrijwilligers wordt steeds groter en dit moet gewaardeerd en beloond worden. Ook komen we op voor mantelzorgers en willen we meer maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten, bijvoorbeeld door te investeren in respijtzorg.

 

6. Opkomen voor onze zelfstandige gemeente

Onafhankelijk Papendrecht kiest voor een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de gemeente. Kernwoord hierbij is de democratische legitimiteit.

 

7. Opkomen voor transparant openbaar bestuur en onze lokale democratie

De Papendrechters moeten goed kunnen doorzien hoe de gemeente wordt bestuurd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dat betekent geen achterkamertjespolitiek, maar optimale openbaarheid.