· 

Teken de petitie voederverbod in de openbare ruimte

Het probleem van ongedierte in de openbare ruimte zou de gemeente serieus moeten nemen, omdat er meerdere signalen van inwoners komen dat zij hiervan last hebben. Natuurlijk houdt dit ook verband met zakken restafval die soms naast de daarvoor bestemde containers worden neergezet. Vuilniszakken op straat trekken ongedierte aan. Dat moeten we met elkaar zien te voorkomen. Een gecombineerde aanpak lijkt de beste remedie.

Petitie Voederverbod in de Openbare Ruimte

 

Constaterende dat:

- er sprake is van een toename van muizen en ratten in Papendrecht;

- er vorig jaar 75 meldingen van overlast door ongedierte zijn gedaan;

- één rat die boven de grond is te zien betekent dat het riool vol met ratten zit;

- ook muizen zijn gesignaleerd, die onder meer knagen aan kabels en isolatiemateriaal;

- deze dieren ziekten kunnen overbrengen en huizen vervuilen met uitwerpselen en urine;

- urine van ratten pas na 90 dagen niet meer besmet is;

- andere gemeenten, zoals de gemeente Rotterdam, hierom al een voederverbod kennen;

 

Spreekt uit dat:

- het tegengaan van de grote toename van muizen en ratten in Papendrecht wenselijk is;

- het beter is de populatie te beheersen in plaats van de dieren te moeten doden;

- er in Papendrecht een grote overlast van muizen en ratten is waar te nemen;

- het voer dat in de openbare ruimte wordt gestrooid niet goed is voor de dieren;

- de gemeente ratten en muizen actiever moet bestrijden;

 

Verzoekt het gemeentebestuur:

- zo snel mogelijk een voederverbod in Papendrecht in te stellen.

Gepubliceerd in Het Kontakt op 17 april 2024
Gepubliceerd in Het Kontakt op 17 april 2024