· 

Kritische kanttekeningen bij lening aan GKN Fokker

Volgende fase samenwerking gemeente Papendrecht en GKN/Fokker

Inbreng bij lening 16 miljoen euro van de gemeente Papendrecht aan Fokker

Donderdag 15 februari 2024 oordeelsvormende vergadering gemeenteraad

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht staat positief tegenover het feit dat Fokker zich in Papendrecht heeft gevestigd en een rol speelt in het plaatselijke en regionale economische beleid. In 2011 is de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend en in 2021 werd deze verlengd. Maar we staan kritisch ten opzichte van de lening van 16 miljoen euro die het College voorstelt. En daarvoor geven we de volgende argumenten.

 

1. De werkgelegenheid uit Papendrecht en de regio is afgenomen

Volgens ons is de werkgelegenheid uit Papendrecht in de afgelopen tien jaar afgenomen. Er werken nu 500 mensen uit Papendrecht bij Fokker en 500 mensen komen uit Dordrecht. Volgens een woordvoerder van Fokker werken er 2100 mensen bij Fokker. De toename van het aantal banen is echter te verklaren uit de overheveling van de Fokker vestigingen uit Hoogerheide en Helmond naar Papendrecht.

 

2. Inmiddels is er sprake van vervoers- en parkeerproblemen naar/van en op de locatie

Een inwoner heeft een ingezonden brief gestuurd en daarin verwoordt hij zijn ergernissen met betrekking tot het parkeren in de openbare ruimte. Wij herkennen ons in die brief.

 

3. Actieve informatieplicht College naar Raad alsmede actualisatie Financiële kaart

Wij willen graag weten of wij het hele verhaal hebben gekregen. De actieve informatieplicht geldt ook het Fokker dossier: wat is het hele financiële plaatje vanaf de start in 2011 tot aan 2024? Hoeveel geld heeft de gemeente in zijn totaliteit aan Fokker uitgeleend? Uit het antwoord van vanochtend gaat het om 50 miljoen euro, maar wij komen uit op een bedrag in zijn totaliteit dat 1½ keer hoger uitkomt. Graag zouden wij kennis nemen van de geactualiseerde financiële kengetallen (als die er zijn) op basis van de presentatie van de Financiële kaart van 16 maart 2021 door Deloitte Accountants.

 

4. Andere noodzakelijke investeringen mogen niet in de verdrukking komen

Vorig jaar liet het College weten dat er geen financiële dekking was gevonden voor het op de BENG norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) brengen van de schoolgebouwen in het primair onderwijs in het kader van de besluitvorming over het IHP (Integraal Huisvesting Plan). Wij vinden dat de investeringen in de schoolgebouwen van het primair onderwijs (de basisscholen) hierdoor niet in de verdrukking mogen komen. Het gaat om 18 miljoen euro.

 

5. Investeringen in de nieuwbouw van de scholen in het voortgezet onderwijs

Gelet op het totaal aan geleende gelden uit de gemeentefinanciën aan een multinational als GKN Fokker is het zaak dat de gemeenteraad een debat voert over de vraag of er nog voldoende financiële middelen ruimte beschikbaar zal zijn voor de benodigde investeringen in de nieuwe schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs. Het gaat om 100 miljoen euro.

 

6. GKN Fokker is zelf heel goed in staat 16 miljoen vrij te maken

Wij hebben uitgezocht hoe het met de financiële staat van GKN Fokker is gesteld en die is buitengewoon gezond te noemen. De eigenaar van Fokker verwacht over 2023 een winst van 680-700 miljoen Engelse Ponden en over 2024 wordt een profijtelijke 4% genoemd boven de marktverwachtingen. Het persbericht geeft dat duidelijk aan. Kortom, Fokker kan het geld zelf gemakkelijk fourneren of lenen op de internationale kapitaalmarkt. Het heeft de gemeente hiervoor niet nodig. De gemeente kan zich beter richten op haar kerntaken als gemeentelijke overheid.