· 

Historische omslag: erkenning EHS in Nederland is een feit!

Sinds vele jaren wordt de gevoeligheid voor elektromagnetische velden en de aandoening – als je erg gevoelig bent – ElektroHyperSensitiviteit (EHS) in Nederland door de Overheid, gelieerde instellingen en ook door telecom en vele medische instanties genegeerd en ontkend. Onlangs heeft echter eindelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aandoening EHS als officiële handicap erkend! Dit in navolging van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens.

 

Op het symposium Digitalisering en Energietransitie van het door de Overheid ingestelde Kennisplatform Elektromagnetische Velden, wat plaatsvond 29 november jl. in Beeld en Geluid te Hilversum, stond elektrogevoeligheid zelfs prominent op de agenda! Tevens werd een recente beleidsverandering van het Kennisplatform EMV inzake elektrogevoeligheid aangekondigd. Oud-staatssecretaris Medy van der Laan vertelde op openhartige wijze over haar elektrogevoeligheid en deed een aantal aanbevelingen.

 

Zowel het ministerie VWS als het Kennisplatform EMV zullen binnenkort ongetwijfeld nader in detail gaan informeren, maar deze goede berichten willen wij je graag nu al als fantastische Kerstboodschap meegeven. Zodat je ook andere betrokkenen hierover kunt informeren: een goed begin van het nieuwe jaar!

 

Over elektrogevoeligheid en soorten elektromagnetische velden

Elektrogevoeligheid (en EHS) houdt in dat je gezondheidsklachten ervaart als je wordt blootgesteld aan elektromagnetische velden (EMV). Dat kunnen EMV zijn als gevolg van elektriciteit, welke door een kabel of apparaat stroomt en waardoor een sterk magnetisch veld ontstaat: dat zijn de ‘laagfrequente elektromagnetische velden’. Meest bekend in Nederland zijn de zeer sterke velden bij hoogspanningskabels en transformatorhuizen, maar ook elektriciteit in huis kan gezondheidsklachten veroorzaken als je te dichtbij bent.

 

Bij draadloze communicatie – dus de draadloze overdracht van data door de lucht – is sprake van ‘hoogfrequente elektromagnetische velden’, oftewel ‘straling’. Die straling is niet alleen van zendmasten, wifi, smartphones, maar ook van zenders in allerlei apparaten in huis en buitenshuis. Ook in auto’s, fietsen, openbaar vervoer, gebouwen, et cetera. Lees er meer over via deze link.