· 

Laat Smart Delta Drechtsteden meebetalen aan de nieuwe VO-scholen

Afgelopen dinsdag vond in Kunstmin in Dordrecht een bijeenkomst plaats van Smart Delta Drechtsteden, waar burgemeesters, wethouders, raadsleden, gedeputeerden, ambtenaren, ondernemers en mensen uit het onderwijs aanwezig waren. Deze bijeenkomst ging over regionale samenwerking tussen Overheid, Ondernemers en Onderwijs om het merk Smart Delta Drechtsteden zoveel mogelijk als merk bij iedereen bekend te maken en nog belangrijker om voor regionale ontwikkeling een Regiodeal aan te vragen bij het ministerie in Den Haag.

 

De Regiodeal is een samenwerking tussen het Rijk en de Regio Drechtsteden om de kracht van onze regio te versterken, want een sterke regio versterkt ook de individuele gemeenten. Er wordt hard gewerkt aan mooie, goede en innovatieve plannen om onderwijs, bedrijfsleven en de infrastructuur in onze regio een enorme stimulans te geven. In onze regio moet er daarnaast extra hard gewerkt worden op diverse vlakken, zoals armoedebeleid, lucht- en waterverontreiniging waar veel aandacht voor is. Burgemeester Wouter Kolff van de gemeente Dordrecht en algemeen directeur van de gemeente Dordrecht, de heer Carlo Post, waren donderdag 7 september in de raadzaal van onze gemeente om de ideeën en plannen van de Veiligheidsregio én van Smart Delta Drechtsteden met ons te delen. Ze hadden een duidelijk verhaal over onze regio met haar problemen en haar kansen. Veel vragen van de raadsleden werden adequaat beantwoord.

 

Onafhankelijk Papendrecht draagt deze regionale samenwerking een warm hart toe en ziet voor onze twee VO-scholen een belangrijke taak weggelegd om leerlingen aan onze kant van de Merwede voor te bereiden op banen in onze regionale maakindustrie, de luchtvaart- en scheepvaartindustrie. Onze regio heeft veel mensen nodig voor bedrijven in deze sectoren en niet te vergeten in het MKB, dat enorm belangrijk is voor onze economie.

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft de bestuurders van Smart Delta Drechtsteden gevraagd om te investeren in de nieuwbouw van onze twee VO-scholen, De Lage Waard en het Willem de Zwijgercollege. Deze voortgezet onderwijsscholen hebben een sterke naam in onze regio en hier worden jongeren begeleid op het middelbaar of hoger onderwijs. Onderwijs in de nieuwste gebouwen, dat jongeren voorbereidt op studies en banen in onze eigen regio.

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft gevraagd bij te dragen in deze nieuwbouw, die enorm veel geld kost voor onze gemeente. Een bijdrage zorgt niet alleen voor innovatieve en nieuwe gebouwen voor onderwijs, dat zich ook met name richt op de luchtvaart-, scheepsvaart- en maakindustrie, maar ook voor meer kansen voor mensen in onze regio, die nog niet profiteren van de economische welvaart. Daarbij komt dat een investering vanuit een Regiodeal er voor kan zorgen, dat er géén verhoging van de gemeentelijke lasten voor onze inwoners komt. Onafhankelijk Papendrecht volgt de voorstellen voor een Regiodeal en het antwoord van het ministerie op de voet.

 

Informatie naar aanleiding van dit persbericht bij Karel Spitsbaard, telefoon 06-43771689.

Informatie over Smart Delta Drechtsteden

Persbericht
0095 Persbericht OP - SDD moet meebetale
Adobe Acrobat document 155.0 KB