· 

Vragen over hekken bij grasveld P.J. Oudstraat i.v.m. vuurwerkoverlast

In Het Kontakt van woensdag 18 januari jl. stond een artikel ‘Bescherming tegen vuurwerkoverlast’. In dat artikel gaat het over bewoners van de PJ Oudstraat die de gemeente oproepen om hen beter te beschermen tegen de overlast als gevolg van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

 

De vereniging van eigenaren betreurt het dat de gemeente volgende keer geen hekken meer wil plaatsen. Het bestuur van de vereniging van eigenaren vraagt de gemeente het besluit te herzien en ook bij de komende jaarwisseling hekken te plaatsen. Tijdens de jaarwisseling van 2018/2019 en 2019/2020 werd er voor bijna € 30.000,- aan vuurwerkschade aangericht aan het appartementencomplex. Natuurlijk vormt deze financiële schade een flinke zorg voor de bewoners ter plekke, maar ook de veiligheid is in het geding.

 

Het grote gemeentelijke grasveld voor de appartementen was bestempeld tot vuurwerkvrije zone. Helaas was van die vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling 2022/2023 weinig te merken. Er werden vuurwerkbommen tegen het ernaast gelegen trafohuisje geplaatst en op de hoek PJ Oudstraat – Wiardi Beckmanstraat is tot diep in de nacht sprake geweest van ‘een compleet oorlogsgebied’. De bewoners ter plekke hebben contact gehad met de politie, maar dat heeft niet veel uitgehaald.

 

Het bestuur besluit het artikel met een oproep: “We hopen dat u als college opkomt voor de burgers in Papendrecht en samen met de raad zich hard maakt richting Den Haag voor een landelijk vuurwerkverbod waarbij zowel het afsteken als de verkoop van particulier vuurwerk aan banden wordt gelegd”. Verder hoopt het bestuur dat de gemeente ook bij de komende jaarwisseling weer een hekwerk zou willen plaatsen. Het betreffende artikel in Het Kontakt voegen wij bij als bijlage bij deze brief. Wij willen u het volgende vragen:

  1. Is het mogelijk om het grasveld voor de PJ Oudstraat weer uit te roepen tot vuurwerkvrije zone?
  2. Kan het hekwerk weer worden geplaatst bij de komende jaarwisseling (2023/2024)?

Wij zijn benieuwd naar het antwoord op onze vragen en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.

Artikel gepubliceerd in Het Kontakt op woensdag 18 januari 2023
Artikel gepubliceerd in Het Kontakt op woensdag 18 januari 2023
Printbare versie brief
OP -brief hekken bij PJ Oudstraat.pdf
Adobe Acrobat document 650.7 KB
Artikel in Het Kontakt 25 januari 2023
Artikel in Het Kontakt 25 januari 2023