· 

Concreet voorstel: start met de bouw van Tiny Houses

Tiny Houses: (Foto: Heijmans).
Tiny Houses: (Foto: Heijmans).

De gemeente mag volgend jaar meer huur- en koopwoningen toewijzen aan de eigen inwoners. Er komt meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan de eigen inwoners en aan mensen met een cruciaal beroep (zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten). De gemeente kan nu al 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding. Binnen die 50% mag maximaal 25% worden toegewezen aan mensen met een lokale binding. Dat geldt ook voor koopwoningen. De gemeente mag naast huurwoningen ook koopwoningen tot de NHG-grens (€ 355.000 in 2022) gaan toewijzen. Door de krapte in de woningensector kunnen starters vaak in de eigen gemeente geen betaalbare woning vinden, omdat de prijzen de pan uit rijzen doordat er fors wordt overboden. Ook senioren kunnen geen geschikt appartement vinden als ze willen doorstromen. We moeten samen een beweging op gang brengen.

 

Concreet voorstel: start met de bouw van Tiny Houses

De krapte in de woningsector in Papendrecht is heel goed merkbaar. Vandaar een concreet voorstel van onze fractie om Tiny Houses te gaan bouwen op de voormalige plek van de Wieken in de buurt van de Pelsertflat. Natuurlijk weten wij dat wij (als gemeenteraadsfractie) niet over de uitvoering van beleid gaan, maar we denken wel graag met u mee! En waar we processen kunnen versnellen willen we graag een helpende hand bieden. Want de locatie lijkt volgens ons al jaren perfect geschikt te zijn voor deze woonvorm. Eerder hebben we hier ook al eens aandacht voor gevraagd. Twee criteria lijken in dit opzicht van belang:

  1. het bestemmingsplan moet de functie wonen betreffen (de status hiervan is ons thans onbekend);
  2. er dient een investeerder in beeld te zijn (de gemeente, de woningstichting of particulieren?)

Als dit duidelijk is ligt de weg vrij, zo hebben wij begrepen, voor voorstellen van de kant van projectontwikkelaars en bouwondernemingen. Ruim een jaar geleden, op 3 juni 2021, hebben wij hier ook al eens aandacht voor gevraagd tijdens het Vragenkwartier (Bijlage I). Het voorlopig ontwerp schetsplan Tiny Houses Papendrecht (Bijlage II) kan wat ons betreft prima dienen als vertrekpunt bij de uitvoering van dit plan om op korte termijn iets aan de krapte in de lokale woningsector te gaan doen. Ons doel is zo snel als mogelijk enkele tientallen Tiny Houses realiseren op deze unieke plek. Uiteraard zijn wij graag bereid hierover nader met het college en de andere fracties in de gemeenteraad te overleggen.

  • Bijlage I: OP -Vragenkwartier Gemeenteraad Tiny Houses bouwen
  • Bijlage II: voorlopig ontwerp schetsplan Tiny Houses Papendrecht
Voorstel
20221012 OP -voorstel start met bouw Tin
Adobe Acrobat document 253.5 KB
Bijlage I
Bijlage I- OP -Vragenkwartier Gemeentera
Adobe Acrobat document 241.2 KB
Bijlage II
Bijlage II- Papendrecht Tiny Houses terr
Adobe Acrobat document 4.0 MB

In ons verkiezingsprogramma hebben we het volgende geschreven over Wonen:

Er moeten dringend woningen worden bijgebouwd en niet alleen in het dure segment. Ook in het sociale segment dient er flink te worden gebouwd. De onderhanden zijnde plannen met nieuwbouw in de wijk Kraaihoek moeten worden voortgezet richting Kraaihoek Noord. Maar er kan wellicht ook gebouwd worden boven de A15 waar 9 hectare vrij is (de Vriesenpolder). Daar zou een mooie combinatie denkbaar zijn met sportvelden. De Overtoom garage zou de bovenste lagen kunnen afstaan ten gunste van de bouw van betaalbare studio’s. Als uitbreiding niet meer kan, dan moeten we werken aan inbreiding.

 

Tiny Houses zouden kunnen worden gebouwd op de voormalige locatie van de Wieken in de nabijheid van de Pelsertflat. Verder moet gedacht worden aan het bebouwen van het Slobbengors in de richting van het Fokker hoofdkantoor. Aan de rivier kunnen dure appartementen worden gerealiseerd in een parkachtige omgeving en met een fraai uitzicht op het drie rivierenpunt. Een buitentheater, arena, zou daar ingepast kunnen worden, zodat in de zomer buiten theatervoorstellingen gegeven kunnen worden. Er is veel te doen op het woondossier, maar we willen zeker ook aandacht schenken aan nieuwe woonvormen en bouwen waar mensen met dementie tijdig heen willen, zonder Wet op de Langdurige Zorg indicatie.

Als het om het realiseren van Tiny Houses gaat dan is alles voorhanden om dit snel op te pakken.