· 

Reactie op berichten in de lokale media

Reactie op de berichten van 22 februari 2022 op de site van RTV Papendrecht en Papendrecht.net over Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht

 

De berichten baseren zich op een e-mail aan de Griffie van juni 2020, dus bijna 2 jaar oud.

In deze e-mail geeft Ruud Lammers input voor een vergadering met de Gemeenteraad over de plannen voor de woontoren op het Marktplein naast het Gemeentehuis.

 

In die e-mail heeft hij niet, zoals de berichtgeving stelt, op de Papendrechtse inwoners afgegeven, maar hij was in de e-mail wél kritisch over het bestuur en andere partijen in de gemeenteraad van Papendrecht en dat is wezenlijk iets anders.

 

Onafhankelijk Papendrecht is – zoals bekend – geen voorstander van een hoge woontoren op het plein naast het Gemeentehuis. Wij pleiten voor een combinatie van een lagere woontoren met daarin een cultureel centrum met bibliotheek, theater, en waar alle inwoners van Papendrecht, van jong tot oud, gebruik van kunnen maken. Zodat het Marktplein levendig zal worden. Daar sprak Ruud Lammers zich in deze e-mail over uit.

 

Het verbaast ons, dat een e-mail van bijna twee jaar oud, nu plotseling vlak voor de verkiezingen naar buiten wordt gebracht als ‘nieuws’. In de berichten worden termen gebruikt, waarbij alles doelbewust uit de context wordt gehaald. Dit zou dan een beeld moeten schetsen van de ware Ruud Lammers.

 

Het tegendeel is waar. Het schetst een beeld van hoe hier in Papendrecht politiek wordt bedreven en hoe het met de onafhankelijkheid van sommigen binnen de plaatselijke media is gesteld, die een dergelijk bericht op hun site plaatsen zonder hoor en wederhoor.

 

Waar het gaat om de handtekeningenactie: dit is een initiatief van een inwoner van Papendrecht en die Onafhankelijk Papendrecht – als enige partij in Papendrecht – van harte ondersteunt.

 

In een paar weken tijd zijn er 2800 handtekeningen gezet waarbij mensen hun naam en hun handtekening moesten plaatsen, dus dubbelingen zijn gemakkelijk te controleren. De handtekeningen zijn aan de Griffie van de gemeenteraad aangeboden en liggen daar ter inzage.

 

Wie eraan twijfelt, of er echt heel veel Papendrechters vinden dat het personeel in de fietsenstalling moet terugkeren, die kan dat dus zelf nagaan bij de Griffie.

 

Jarenlang laat Onafhankelijk Papendrecht al zien waar ze voor staan. Wij zijn actief voor álle inwoners, het hele jaar door en 4 jaar lang, dus niet alleen in verkiezingstijd.

 

Wij hebben een visie op hoe het anders kan en komen voor onze mening uit. Ook als wij daarin de enige partij zijn. Wij doen wat we zeggen en we staan ergens voor. Dat onderscheidt ons van andere partijen. Het laatste woord is aan de kiezers.

 

Als inwoners vragen hebben, dan staat Ruud Lammers ze graag te woord en kunnen ze hem altijd bellen op: 06-10964340.

 

Onafhankelijk Papendrecht,

Ruud Lammers.