· 

Herstel Pensioenindexering

 

Tijdens hun werkzame leven is aan alle Nederlandse werknemers vanaf het instellen van de pensioenwet de belofte gedaan dat zij maandelijks konden meesparen voor een waardevast pensioen, waarover zij zouden kunnen beschikken vanaf hun pensionering. Een waardevast pensioen is een pensioen dat wordt aangepast aan de prijsstijgingen waardoor de koopkracht van de pensioenuitkeringen gelijk blijft.

 

De laatste jaren lukt het de meeste pensioenfondsen niet pensioenuitkeringen te indexeren. In de praktijk hebben veel gepensioneerden dus een nominaal pensioen. De pensioenfondsen hebben derhalve de laatste jaren hun belofte gebroken.

 

Over de periode 2009-2021 heeft ook de politiek eraan meegewerkt dat de pensioenen van gepensioneerden in koopkracht zijn gedaald met meer dan 20%. Van hoog tot laag hebben bewindspersonen, ambtenaren, parlementariërs op dit terrein willens en wetens onze oudere burgers onrecht aangedaan.

 

Dát is de reden dat Onafhankelijk Papendrecht met terugwerkende kracht het vertrouwen opzegt in alle gewezen bewindspersonen die hieraan in de afgelopen dertien jaar hebben meegewerkt. Door het verlies aan koopkracht worden gepensioneerden jaarlijks voor duizenden euro’s benadeeld.

 

Het totale schadebedrag beloopt voor de gepensioneerden naar schatting een bedrag van meer dan 40 miljard euro. Tegelijkertijd zijn de pensioenpotten in dezelfde tijd gestegen met naar schatting een bedrag van 1400 miljard euro. Niet indexeren is daarmee achteraf bezien volstrekt overbodig gebleken en is, mede gezien de totale omvang, de grootste financiële blunder in de Nederlandse geschiedenis.

 

“Het ligt voor de hand dat de politiek (van hoog tot laag) bij zichzelf te rade gaat en niet alleen overgaat tot het broodnodige herstel van het vertrouwen die de Rechtsstaat vanwege overheidsfalen heeft opgelopen, maar ook tot het herstellen van de pensioenindexering om zo de ouderen die recht hebben op pensioen te compenseren”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.