· 

Noodtoestand voor Covid 19 is niet langer gerechtvaardigd

Vanuit de historie weten we dat virussen evolueren naar mildere en besmettelijkere varianten. Dat is waar we nu na twee jaar met het virus zijn. De data tonen dat deze Omicron-variant bij infectie veelal een mild of asymptomatisch verloop laat zien en in staat is een goed beschermende B- en T-cel immuniteit op te wekken. De Omicron-variant infecteert vooral de bovenste luchtwegen en dringt zelden door tot het dieper gelegen longweefsel. Ondersteuning met mechanische ventilatie komt bij infectie met deze variant in veel mindere mate voor. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames door Covid19 is veel lager dan vorig jaar en ook de ligduur door Covid19 in het ziekenhuis is korter door de mildere variant, afgestemde medicatie en opgedane ervaring.

 

De Omicron-variant van het SARS-CoV-2 virus is inmiddels endemisch geworden en kan qua ernst van het ziektebeeld vergeleken worden met de griep. Wetenschappers zijn het erover eens, iedereen gaat de Omicron-variant vroeg of laat tegenkomen. Ook vele hoogrisicogroepen kunnen dit virus goed hanteren en zijn te beschermen met goedkope nutriënten zoals onder andere vitamine D, Zink en Selenium, of aantoonbaar effectieve medicatie door vroege behandeling om het risico op een ernstige vorm van infectie te verminderen. Voor jongere mensen is het risico van een ernstig verloop van een infectie met een coronavirus minuscuul. De robuuste langdurige natuurlijke immuniteit die verkregen kan worden met de Omicron-variant zorgt ervoor dat toekomstige virusvarianten moeilijker kunnen ontsnappen. Immuniteit opgewekt door het doormaken van een infectie met de Omicron-variant blijkt zelfs door kruisreactiviteit van opgewekte T-cellen bescherming te bieden voor een infectie met het influenzavirus. Op geen enkele wijze is een A-status van het SARS-CoV-2 virus en de daaraan gekoppelde spoedwet nog te verantwoorden.

 

Dr. Carla Peeters – Verwijder coronadashboard van radar, herstel het hart van de samenleving in The Post Online