· 

Meer transparantie bij subsidies en donaties aan politieke partijen is gewenst, ook in campagnetijd

Er zou meer transparantie moeten komen bij de financiële ondersteuning van politieke partijen door de overheid door middel van subsidies aan politieke partijen. Dat geldt net zo goed voor donaties aan politieke partijen. Er vond in de Tweede Kamer een debat plaats naar aanleiding van een donatie van 1 miljoen euro door een tech-miljardair aan D66. Pieter Omtzigt (ex CDA) stelt tijdens het debat dat je niet wilt dat je handelen, ook al doe je het zuiver, in verband gebracht zou kunnen worden met politieke acties. Daar past, volgens de heer Omtzigt, een gift van een miljoen euro niet bij. D66 geeft echter niet thuis, net als de andere partijen.

Twee interessante debatten die hierover plaatsvonden in de Tweede Kamer.

Wie betalen de politieke partijen en is er sprake van belangenverstrengeling? Het gaat dan bijvoorbeeld om een donatie van 1 miljoen (D66), donaties van 1,2 miljoen (CDA) en de miljoenen donaties via de businessclubs (VVD).

De dominantie van de landelijke partijen in de gemeenteraden is al sedert de eeuwwisseling aan het afkalven ten gunste van de lokale partijen. Dat is een doorn in het oog van de landelijke partijen. Zij willen dat tegengaan via wetgeving en besluiten. Dat begon al met de Wet subsidiëring politieke partijen (Wspp) uit 1999. De lokale partijen kregen geen cent subsidie. Wat in strijd is met artikel 4 van de Grondwet. We zijn nu 20 jaar verder en de Wspp is inmiddels opgenomen in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). En nog steeds is er geen subsidie voor de lokale partijen geregeld. De landelijke partijen hadden via de Wfpp onredelijke eisen gesteld waaraan de lokale partijen moesten voldoen. De VPPG heeft destijds een juridische procedure hiertegen aangespannen maar we moesten dat afbreken vanwege financiële redenen.