· 

Handtekeningen fietsenstalling overhandigd

Interview met Ruud Lammers op Via Cultura

PAPENDRECHT • Coby Dekker heeft op maandag 17 januari de 2822 handtekeningen voor het behoud van het personeel van de fietsenstalling in Papendrecht afgeleverd bij de gemeente Papendrecht.

 

Eigenlijk wilde Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht (OP) dat burgemeester Annemiek Jetten de handtekeningen in ontvangst zou nemen, maar op dit verzoek kreeg OP geen positieve reactie.

 

“Daarnaast was het mijn bedoeling de handtekeningen door mevrouw Dekker aan te laten bieden, wat nu ook daadwerkelijk gebeurd is”, legt Ruud Lammers uit. “Het moet niet om mij of OP gaan, maar om het burgerinitiatief waar wij een bijdrage cq hulp aan hebben gegeven.”

 

De handtekeningenactie zal aan bod komen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 januari. OP wil het onderwerp op de agenda zetten door een motie in te dienen om het personeel te behouden in de fietsenstalling.

 

Dat personeel is per 1 januari dit jaar overbodig geworden in de nieuwe overdekte fietsenstalling op de Meent. Het toezicht is overgenomen door camera’s en de werknemers van Drechtwerk is elders geplaatst.

 

OP was hierop tegen, maar stond daarin alleen toen het onderwerp begin december aan bod kwam tijdens een raadsvergadering in Papendrecht. Die afwijzing en reacties vanuit de bevolking hebben ertoe geleid dat er een handtekeningactie georganiseerd werd, met 2822 steunbetuigingen als uitkomst.

Beste griffiers, Vanochtend is de map - met de opgehaalde handtekeningen voor behoud van het personeel van Drechtwerk op de overdekte fietsenstalling op de Meent - bij de balie van het gemeentehuis afgegeven. Hierbij ontvangt u in digitale vorm de kopieën van alle formulieren met de daarop de handtekeningen met de optellingen per dag erbij (in totaal 13 documenten). Per dag is een mapje aangemaakt zodat ook het aantal opgehaalde handtekeningen per dag inzichtelijk is gemaakt. Het totaal aantal opgehaalde handtekeningen treft u aan bij de totaaltelling. Met vriendelijke groet, Ruud Lammers.